Parky města Brna - jejich historie a současná podoba

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Zahradnická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zahradní a krajinářské architektury
Lektoři: Ing. Zora Kulhánková, Ph.D.

Popis: Brněnský systém zeleně je založen na historických parcích, které tvoří jeho kostru. Student bude mít za úkol vytvořit mapu těchto historických parků a vytvořit přehled archivních materiálů ve Státním archivu města Brna, Moravském zemském archivu a Památkovém ústavu v Brně.