Brno na oficiálních mapách a plánech po roce 1918

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Historický ústav AV ČR
Další údaje o pracovišti: pobočka Brno
Lektoři: Aleš Vyskočil, Ph.D.
Studenti: Filip Krůza - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

Popis:

Cílem tohoto projektu je vytvořit soupis a elektronickou databázi dostupných (tiskem vydaných) map a plánů města Brna po roce 1918 (českých i německých), jejich interpretace a zjištění základních vydavatelských, kartografických a topografických kategorií. Instituce, v nichž lze materiál dohledat: Moravská zemská knihovna, Archiv města Brna, Moravský zemský archiv, knihovna Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty, mapové weby a portály aj.