Stanovení rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Přírodovědecká fakulta
Další údaje o pracovišti: RECETOX
Lektoři: Mgr. Rostislav Červenka, Ph.D.
Studenti: Nikola Poláková - Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace

Popis:

Téma je věnováno porovnání obsahu rtuti ve vzorcích vlasů a nehtů. Na vlasech bude dále sledována časová závislost obsahu rtuti z hlediska jejich růstu. Součástí tématu bude též dietární dotazník, který bude sloužit k porovnání změřeného obsahu rtuti s dietárními zvyky testovaných subjektů. Součástí práce bude i optimalizace přístroje, na kterém bude probíhat analýza (přístroj AMA-254 (Advanced Mercury Analyzer)).