Určování početnosti volně žijících živočichů v krajině

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav ochrany lesů a myslivosti
Lektoři: Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.

Popis: Cílem práce bude provedení analýzy sčítacích metod, které je možné využít pro určování početnosti volně žijících živočichů patřících mezi zvěř v krajině.