Mikropumpy v mikrofluidice

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Ústav analytické chemie AV ČR
Další údaje o pracovišti: Oddělení bioanalytické instrumentace
Lektoři: Mgr. Jan Přikryl, Ph.D.

Popis:

Mikrofluidika je moderní přístup k chemickým analýzám vyznačující se krátkými dobami analýz, malou spotřebou chemikálií, možností současné detekce několika detekčními metodami, možností analyzovat více vzorků najednou, a to díky miniaturizaci (www..wikipedia.org/wiki/Microfluidics). V dnešní době existují i komplexní systémy tzv. "totální" analýzy ("microTAS"), kde je v mikrofluidickém zařízení ("čipu") integrováno několik typů analýz. V této práci student nevrhne a vyrobí mikrofluidické zařízení metodou "soft-litografie" (http://www.elveflow.com/microfluidic-tutorials/soft-lithography-reviews-and-tutorials/introduction-in-soft-lithography/introduction-about-soft-lithography-and-polymer-molding-for-microfluidic) za účelem srovnání manipulace s kapalinami pomocí externích čerpadel a čerpadel integrovaných na čipu.