Konstrukce společných tečen dvou kuželoseček v programu GeoGebra

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav matematiky
Lektoři: Mgr. Alice Králová

Popis: 1. Nastudování postupu, jak lze společné tečny kuželoseček sestrojit 2. Seznámení se s rýsováním v programu GeoGebra 3. Vytvoření krokované konstrukce, kterou se sestrojí společné tečny dvou kuželoseček