Analýza jakosti povrchové vody v okolí Brněnské přehrady

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav aplikované a krajinné ekologie
Lektoři: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.
Studenti: Ondřej Kachlík - Střední průmyslová škola chemická

Popis:

Studenti se na teoretické úrovni seznámí s problematikou jakosti a znečišťování povrchových vod, zároveň také se související legislativou. Praktická část bude spočívat v terénním průzkumu, odběru vzorků vody a jejich následné analýze v laboratoři. Budou hodnoceny nejvýznamnější ukazatele jakosti: v terénu-teplota, pH, obsah kyslíku a konduktivita, v laboratoři - CHSK, celkový P, celkový N, dusičnany, ortofosforečnany, mangan a železo. Monitoring bude probíhat pravidelně každý měsíc v průběhu jednoho roku. Výsledky budou porovnány s platnými legislativními předpisy.