Vizualizace volně dostupných dat v mapách na webu

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Provozně ekonomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav informatiky
Lektoři: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.

Popis: Cílem projektu bude umožnit vizualizaci dat z veřejně přístupných zdrojů na internetu. Prvním krokem bude vytvoření databáze, kam budou data ukládána. Dále bude potřeba vytvořit skript, který zajistí stahování potřebných dat a jejich uložení. Je potřeba vybrat taková data, ke kterým je možno určit jejich polohu. Dalším krokem bude jejich zobrazení na webu pomocí některé z knihoven JavaScriptu (Leaflet, OpenLayers, …). Zobrazení dat by mělo umožňovat uživateli, dívat se na ně z různých hledisek, umožnit jejich filtrování, agregace apod. Možnou nadstavbou by mohlo být zobrazení detailu k vybranému objektu například formou grafů nebo tabulek.