Jsi zapálený ornitolog a hledáš školitele?

Instituce: Akademie věd České republiky
Fakulta/ústav: Ústav biologie obratlovců AV ČR
Další údaje o pracovišti: Předmětem činnosti pracoviště je všestranný vědecký výzkum zejména v oborech evoluční ekologie, biodiverzita, aplikovaná ekologie a medicínská zoologie. Web: www.ivb.cz, Facebook: fb.com/uboavcr
Lektoři: RNDr. Jaroslav Koleček, Ph.D.

Popis:

Náplň práce vzejde z naší společné konzultace a bude vycházet z tvého aktivního zájmu o ornitologii a z tvých dosavadních zkušeností. Své představy prosím krátce popiš v motivačním dopise. Pod vedením školitele se prakticky seznámíš se základy vědecké práce (práce s odbornou literaturou, analýza dat, interpretace výsledků, psaní odborného textu aj.). Měl(a) bys zvládat samostatnou práci v terénu, poznat v přírodě i po hlase alespoň běžné druhy ptáků a porozumět odbornému textu včetně anglické literatury (literaturu, pomocnou ruku a odborné zázemí poskytne školitel). Přihlaš se prosím co nejdříve, aby bylo možné po upřesnění tématu včas naplánovat a zrealizovat práci v terénu. Lokalita a množství času, který bude třeba v terénu strávit, se budou odvíjet od zvoleného tématu a tvých možností. Ve výjimečném případě lze místo terénní části zpracovávat již existující data.