Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Agronomická fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Lektoři: Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
Studenti: Kateřina Dobešová - Střední průmyslová škola chemická

Popis: Cílem tématu "Srovnání metod stanovení CHSK pro odpadní vody" je porovnání několika analytických metod stanovení chemické spotřeby kyslíku pomocí dichromanu draselného na různě zatížených vzorcích odpadních vod, kalů či jiných matric. Práce má za úkol popsat principy a postup práce použitých metod, jenž definují normy nebo výrobci speciálních setů pro daná stanovení. Výstupem práce je následné zhodnocení použitých metod, tj. srovnání časových, ekonomických a praktických provozních výhod a nevýhod použitých metod na jednotlivé matrice.