Hodnocení návštěvnosti trailů v okolí města Brna

Instituce: Mendelova univerzita v Brně
Fakulta/ústav: Lesnická a dřevařská fakulta
Další údaje o pracovišti: Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny
Lektoři: Ing. Jitka Fialová, MSc., Ph.D.

Popis: Úkolem řešitele tohoto projektu by bylo zhodnocení návštěvnosti trailů v blízkosti města Brna - kvantitativní a kvalitativní analýza. Šetření by probíhalo formou dotazníku a fyzickou kontrolou průjezdů v lokalitě (předpoklad na trailech v Mariánském údolí). Pokud by finance vystačili na pokrytí nákladů na pořízení automatického sčítače/čidla, byla by použita komplementárně i tato metoda. Téma vhodné pro aktivní terénní cyklisty.