МАТЕМАТИКА = POLYGRAM

 

Podporujeme matematickou a matematicko-čtenářskou gramotnost
v Jihomoravském kraji!

Jak to děláme?

Vymysleli jsme několik aktivit, které realizujeme za pomoci našich partnerů - zkušených matematiků z celé jižní Moravy.

Seznamte se s našimi: 

Projekt “PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji” je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora EU, MŠMT a Jihomoravského kraje.

Projekt je realizován Jihomoravským krajem.

Část projektu týkající se polytechniky realizuje 27 středních škol Jihomoravského kraje.

Část projektu týkající se matematiky a matematicko-čtenářské gramotnosti realizuje JCMM.

 

Mgr. Jana Adamová

Telefon: 725 058 334

E-mail: jana.adamova@jcmm.cz

iKAP JMK II - odborný garant aktivit


Mgr. Monika Školová

Telefon: 606 661 224

E-mail: monika.skolova@jcmm.cz

iKAP JMK II - odborný konzultant aktivit


Ing. Veronika Kubecová

Telefon: 724 907 693

E-mail: veronika.kubecova@jcmm.cz

finanční manažerka iKAP JMK II a EduSTEM