Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

  1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
  2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
  4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
  5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
  6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

 

Podporujete na vaší škole nadané žáky? Hledáte nové možnosti jejich rozvoje a způsoby výuky? Chcete se o vzdělávání nadaných dozvědět více a potkat se s dalšími učiteli, kteří se této problematice věnují? Přihlaste Vaši školu či sebe jako učitele a získejte aktuální informace o možnostech vzdělávání a zapojení do projektu. Připojte se k nám!

Se zájmem o spolupráci a zapojení Vaší školy do aktivit projektu se můžete obrátit na

Mgr. Martin Majcík
martin.majcik@jcmm.cz
727 813 551

Ohledně aktivit klubu pro nadané a poradenství pro rodiče můžete kontaktovat

Mgr. Eliška Sobotková
eliska.sobotkova@jcmm.cz
725 503 087

Pokud jste učitel a chcete se zapojit do vzdělávacích aktivit, kontaktujte

Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová
dana.sklenarova@jcmm.cz
727 813 552

O aktivitách pro nadané žáky v podobě mentorské sítě či příměstských táborů můžete kontaktovat

Ing. Jana Musilová
jana.musilova@jcmm.cz
724 919 622

S dotazy ohledně plošného testování škol můžete oslovit

Mgr. Ondřej Straka

 


 Mgr. Martin Majcík

Telefon: 727 813 551

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Odborný garant aktivity iKAP JMK II


Mgr. Eliška Sobotková

Telefon: 725 503 087

E-mail: eliska.sobotkova@jcmm.cz

Poradce a koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II


Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Telefon: 727 813 552

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Koordinátor vzdělávání iKAP JMK II


Ing. Jana Musilová

Telefon: 724 919 622

E-mail: jana.musilova@jcmm.cz

Koordinátor aktivit pro nadané iKAP JMK II, Brno Ph.D. Talent


doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.

Koordinátor prescreeningu


Mgr. Ondřej Straka

Odborný pracovník prescreeningu


Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Odborný pracovník prescreeningu