Projekt ORION

V průběhu řešení projektu jsme se podíleli na organizaci několika zajímavých akcí pro odbornou veřejnost, což naplňuje právě záměr projektu Orion, který má přispět k šíření vědy a výzkumu směrem k odborné i laické veřejnosti. 

 

Seminář k problematice účinnosti desinfekce pro koupele končetin skotu - 8. 10. 2019

Seminář se uskutečnil na JCMM v rámci projektu doktorandky Ing. Lucie Langové z Mendelovy univerzity v Brně. Celodenní program svedl dohromady zástupce z akademické sféry, podnikatelské sféry, zemědělských podniků i státního dozoru. Celkem cca 50 posluchačů si vyslechlo novinky v tomto oboru a mělo možnost si vyměnit názory v neformální debatě. 

 

Pokročilé keramické a skleněné materiály pro lékařské použití - 4.a 5.11.2019

Další seminář organizovaný pod Orionem byl seminář výše uvedeného názvu, který se uskutečnil ve dnech 4. a 5. listopadu 2020 na CEITECu VUT. Cílem semináře byl propojení výzkumníků a dalších odborníků v oblasti bio-keramických materiálů v JIhomoravském kraji. Celou akci iniciovala držitelka našeho grantu Ing. Lucie Pejchalová, která v rámci Orionu řeší svůj projekt "Open access to calcium phosphate scaffolds"

 

Natáčení ČT na FAST VUT Brno - 14.1.2020

Česká televize projevila zájem o projekt další držitelky grantu sl. Kláry Vaculíkové z FAST VUT Brno. Natáčení proběhlo v prostorách katedry chemie FAST VUT a dále v terénu, kde by projekt "Pollution entering the Moravian Karst via surface streams" realizován a kde docházelo k obděru vzorků. Výsledky projektu budou použity jednak pro projekt, jedna pro magisterskou práce sl. Vaculíkové. Výsledky budou též k dispozici správě CHKO Moravský kras.