Projekt ORION

Ocenění děkana FCH VUT v souvislosti s projektem sl. Dugové

Vyskum slečny Dugovej tykajucej sa vyvoji novych biodegradovatelnych materialov pre 3D tisk bol úspešný. Jej výsledky boli dalej rozsirene a overene v time Doc. Kovalčík na Fakulte chemické VUT a boli opublikovane v odbornom impaktovanom časopise. Tento článok bol ocenený aj cenou dekana Fakulty chemické VUT.

doc. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.