Projekt ORION

ORION Open Science

AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

Akční plán JCMM

Zkušenosti získané v projektu vedli k vytvoření akčního plánu pro JCMM v této oblasti, který najdete na odkazu zde.

AKTIVITY PROBĚHLÉ V PŘEDEŠLÉ ČÁSTI PROJEKTU:

Letní škola Open Science proběhla v termínu 14. až 18. září 2020 na JCMM

Informace k Letní škole v tomto odkazu.


JCMM udělilo 10 grantů ve výši odpovídající €5000 projektům studentů magisterského a doktorského studia brněnských univerzit, kteří rámci výzvy předložili inovativní projekty s atributy otevřené vědy v rámci „local societal challenges“. Projekty byly řešeny na hostitelských institucích (MU, VUT, MENDELU)  v období květen 2019 - leden 2019. 

Tato část studentských grantů je nyní uzavřena a ukončena.

 

Co je otevřená věda:

1. Transparentnost v experimentální metodologii, pozorování a sběru dat

2. Veřejná dostupnost a znovupoužitelnost vědeckých dat

3. Veřejná přístupnost a transparentnost vědecké komunikace

4. Používání webových nástrojů k posílení vědecké spolupráce. 

 

Vizí ORIONu je "zakomponovat" principy Open Science a pravidla odpovědného výzkumu a inovací, kterými jsou:

do pravidel řízení, procesů a postupů organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity. 

 

Aktivity ORIONu primárně cílí na organizace pracující v oblasti přírodních vědbiomedicíny.

Budeme se snažit identifikovat hnací mechanismy a bariéry, zájmy a hodnoty, ale i realizovat "experimenty" a to formou zapojení občanů do výzkumných projektů, nových výzkumných strategií, nových typů financování a tvorby školicích materiálů.

Během realizace projektu dojde k propojení několika cílových skupin:

Veškeré materiály a školící podklady vzniklé v rámci ORIONu budou v rámci open access přístupu volně přístupné všem zájemcům.

Základní prvky projektu:

 

Co je RRI

RRI neboli “zodpovědný výzkum a inovace“ se snaží sladit procesy, výsledky výzkumu a inovací s hodnotami, potřebami a očekáváními společnosti. To vyžaduje přímou účast a zapojení mnoha stran, včetně aktivního začlenění veřejnosti do procesů spojených s výzkumem a inovacemi.

Partneři projektu: 

 

Poděkování / acknowledgement

 ORION has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement Nº 741527.