Projekt ORION
studentských vědeckých projektů
absolventů letní školy Open Science
spolupracujících organizací

ORION je zkratka pro Open Responsible research and Innovation to further Outstanding kNowledge, tedy Otevřený a zodpovědný výzkum a inovace vedoucí k mimořádnému poznání. Vizí projektu je zakomponovat principy Open Science do pravidel řízení, procesů a postupů organizací participujících na výzkumu. Mezi pravidla odpovědného výzkumu a inovací patří etika, rovnost pohlaví, řízení, otevřený přístup, zapojení veřejnosti a vzdělávání v oblasti vědy.

Chcete se zapojit? Tak prosím, tudy.

Váš člověk

Michael Doležal

ORION Open Science
michael.dolezal@jcmm.cz 602 735 910