Projekt Podpora nadaných žáků v JMK

Poradenské centrum

Prošlo Vaše dítě screeningem intelektového nadání pomocí diagnostického nástroje INVENIO nebo psychologickou diagnostikou v PPP? Byly Vašemu dítěti doporučeny rozvojové aktivity?  Máte otázky nebo nejasnosti v problematice intelektového nadání a rozvoje nadání?  

Pokud ano, jste tu správně.


 

Poskytujeme bezplatnou konzultační a informační činnost žákům a studentům (1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ), kteří:

Nabízíme:

Jedná se o konzultační činnost zaměřenou na problematiku testování žáků prostřednictvím standardizovaného diagnostického nástroje INVENIO (prescreening nadaných žáků ve 4. třídách ZŠ v JmK), poskytování informací o školských poradenských zařízeních (PPP, SPC) a doplňkové vyšetření komplexní diagnostickou baterií Woodcock-Johnson IV (Mgr. Leona Winklerová).

V případě zájmu poskytneme informace o platném legislativním rámci souvisejícím s problematikou nadání v ČR. Doporučíme vhodné metody, formy a organizaci výuky, podpůrná opatření tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rozvoj nadání.

Poskytujeme informace o aktivitách JCMM se zaměřením na rozvoj intelektově nadaných žáků, doporučení na spolupracující školy v systému podpory nadání, organizace podporující rozvoj nadání, nabídky olympiád, soutěží a dalších volnočasových činností pro nadané, tipy na herní aktivity (online, offline, deskové hry, smart games) a vhodné publikace (odborné publikace, encyklopedie pro žáky, pracovní sešity).

Doplnění screeningového vyšetření INVENIO (4. třídy v JMK, informace zde) pro lepší nastavení rozvojových aktivit. Vyšetření provádíme jen v odůvodněných případech po individuální konzultaci výsledků screeningu.

 • Dětská skupina MiND zaměřená na rozvoj socioemočních dovedností 

Jedná se o uzavřenou rozvojovou skupinu nadaných dětí, které mají zájem poznat nové kamarády a sebe sama. Naučit se něco o svých pocitech, naučit se pracovat s neklidem a tím zdokonalit svou pozornost. Součástí setkání dětské skupiny MiND jsou tyto základní oblasti:

 • základní trénink všímavosti (trénink relaxací a zklidnění)
 • práce s emocemi
 • téma jinakosti, začlenění a sebeuvědomění
 • společně strávený čas s vrstevníky

Od dětí očekáváme ochotu účastnit se společných aktivit a respektování základních pravidel pro bezpečné a příjemné fungování ve skupině. 

Součástí aktivity je také setkávání rodičů dětí, které dětskou skupinu navštěvují. Pro rodiče je povinné setkání před začátkem a na konci (13. září a 20. prosince 2022), s cílem zjistit a informovat se, jaké individuální potřeby děti mají a jak s nimi v průběhu setkávání budeme pracovat.  Na konci rodiče obdrží zpětnou vazbu, jak skupina probíhala. Rodiče budou mít možnost probrat s psycholožkami, které dětskou skupiny vedou, témata, která je ve výchově nadaných dětí zajímají či která v průběhu setkávání v rámci dětské skupiny mohou vyvstat. 
 
TERMÍNY:
 • skupina se bude setkávat vždy v pondělí  v čase 15 - 17 hod. v prostorách JCMM, Česká 11, Brno.
 • skupina bude probíhat od 19.9. 2022 do 19.12. 2022
 • registrace pro naplnění kapacity již ukončena (další běh plánujeme od ledna 2023)
 • informace o zařazení dítěte do 8.9.2022
 • informace náhradníkům do 15.9.2022
 • termíny rodičovských setkání 13.9. 2022, 11.10. 2022, 15.11. 2022 a 20.12.2022
Svým přihlášením rodiče potvrzují, že děti splňují podmínky účasti (níže) a seznámily se s pravidly fungování MiND clubu (zde).
 

Podmínkou pro zapojení žáka do aktivit je nutné, aby:

 

Poradenské centrum je pro Vás k dispozici každý pracovní den od 8:00 - 12:00 hod. , eventuálně dle individuální domluvy.

Konání jednotlivých akcí v Poradenském centru se řídí aktuální epidemiologickou situací a nařízením vlády.
 

Kontakt

nadanijmk@jcmm.cz

Leona Winklerová (psycholog)
leona.winklerova@jcmm.cz
+420 702 088 934
 
 
Poradenské centrum funguje ve spolupráci s docentkou Šárkou Portešovou a jejími kolegy Michalem Jabůrkem a Ondřejem Strakou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Metodika Poradenského centra je k dispozici zdeKontaktováním Poradenského centra souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Pokud chcete vzít zpět udělený souhlas se zpracováním osobních údajů apod. napište na e-mail: nadanijmk@jcmm.cz.