KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Projekt “KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji”, reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211 je v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a MŠMT.  Projekt je realizován Jihomoravským krajem, kdy část projektu týkající se kariérového poradenství a dalšího vzdělávání realizuje JCMM jako partner projektu. Období realizace projektu je od 1.11.2017 - 31.10.2020.

Projekt se zaměřuje na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které jsou ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je:

-> rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků (PP) realizujících kariérové poradenství a tímto zvýšení úrovně na ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci JMK,

-> podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání (DPV) směrem k cílovým skupinám.

Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce.

Seznamte se podrobněji s našimi aktivitami. Poslechněte si podcast s projektovou manažerkou KaPoDav Danou Sklenářovou.  

Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství

- Skupinová podpora pedagogů formou tematických setkání.

- Modelové programy - metodická podpora pedagogů, aby programy realizovali se skupinami žáků samostatně.

- Individuální podpora pedagogů prostřednictvím spolupráce s metodiky a mentory.

- Konference o kariérovém poradenství.

- Informační zdroje a podpůrné materiály pro pedagogy a doprovodné programy na akcích.

- On-line prostředí „Pro školy“ – syntéza vytvořených produktů v rámci OP VK, doplnění o relevantní informace a funkce, podpora při jejich využívání.

 

Podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání

- Podpora pracovníků SŠ, VOŠ v oblasti propagace a obchodních dovedností.

- Další profesní vzdělávání, principy CŽU a informační podpora cílových skupin.

- Skupinová setkání a individuální konzultace pro pracovníky SŠ a VOŠ.

- Nové prostředí určené pro administrativu klientů a správu DPV.

- On-line prostředí „Pro školy“ – syntéza vytvořených produktů v rámci OP VK, doplnění o relevantní informace a funkce, podpora při jejich využívání.

 

V této databázi najdete studijní materiály, metodiky a příručky, pracovní listy a učebnice a další užitečné zdroje. Databázi si můžete jen tak projít a podívat se, co všechno v ní je, nebo se můžete pustit do vyhledávání podle klíčových slov nebo dalších atributů. Funguje vlastně jako internetový obchod, ve kterém jsou všechny produkty zdarma. U každé položky v databázi najdete nejen její oficiální anotaci, ale také náš stručný komentář. Jakmile narazíte na něco zajímavého, můžete si daný produkt stáhnout a použít pro své vlastní účely.

 

Č. partnera

Název partnera

P0

Jihomoravský kraj

P1

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace, Centrum vzdělávání všem (do 31.12.2018)

P2

Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

P3

JIC, zájmové sdružení právnických osob

P4

EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s.

P5

Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

P6

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

P7

Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace

P8

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s. r. o.

P9

Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

P10

yourchance o.p.s.

P11

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, zájmové sdružení právnických osob, Centrum vzdělávání všem (od 1.1.2019)

Centrum vzdělávání všem (do 31.12.2018 součást partnera P1) pokračuje v realizaci projektu od 1.1.2019 jako součást nového partnera P11.

 

Ing. Martina Strnadová

Telefon: 725 503 085

E-mail: martina.strnadova@jcmm.cz

Projektová manažerka; projekt: KaPoDaV


Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Telefon: 727 813 552

E-mail: dana.sklenarova@jcmm.cz

Metodička kariérového poradenství; projekt: KaPoDaV


Mgr. Martin Majcík

Telefon: 727 813 551

E-mail: martin.majcik@jcmm.cz

Web: Kontaktní osoba za klíčovou aktivitu další vzdělávání

Metodik dalšího vzdělávání; projekt: KaPoDaV