O centrech

Česká centra v zahraničí

 

Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Cílem našich mezinárodních center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

NAŠE Česká centra

  • Kalašnikovova iževská státní technická univerzita – Iževsk, Rusko
  • Jugerská státní univerzita – Chanty-Mansijsk, Rusko
  • Kazaňská federální univerzita – Kazaň, Rusko

dříve jsme provozovali lektoráty v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina)

České centrum v Iževsku byl otevřen v akademickém roce 2009/2010 na Kalašnikovově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době působí v Iževsku jako lektor Kryštof Bachmann.

Lektor Kryštof Bachmann - Iževsk, Rusko

České centrum v Chanty-Mansijsku byl založen v akademickém roce 2010/2011 na základě úzké spolupráce Jihomoravského kraje a Chanty-Mansijského autonomního okruhu (Jugry). Na lektorátu v Chanty-Mansijsku vyučuje český jazyk Ivana Vrajová.

Lektorka Ivana Vrajová - Chanty-Mansijsk, Rusko

České centrum v Kazani byl otevřen v říjnu v akademickém roce 2014/2015 na základě partnerství Jihomoravského kraje a Republiky Tatarstán. Jako lektor zde působí Martin Horn.

Lektor Martin Horn - Kazaň, Rusko

Centrum IŽEVSK

 

Lektor: Kryštof Bachmann

tel.:+79048377413

mail: kykak.b@seznam.cz

 

 

Lektorát se nachází ve městě Iževsk (rusky Иже́вск, udmurtsky Ижкар), které leží na východě evropské části Ruska. Iževsk je hlavním městem Udmurstské republiky a má přibližně 630 000 obyvatel. Město vzniklo roku 1760 jako osada pro dělníky slévárny hraběte Šuvalova pod názvem Iževskij Zavod. Roku 1807 zde byla založena zbrojovka, která zvláště v obdodí druhé světové války a po ní stála za velkým rozmachem města. Zbrojařská tradice ve městě pokračuje i nadále, vždyť Iževsk je kolébkou legendární AK 47 – kalašnikov.

České centrum, jehož hlavní náplní je výuka českého jazyka a propagace kultury, zahájilo svoji činnost 19. října 2009. Zázemí lektorátu poskytuje Kalašnikovova iževská státní technická univerzita, z jejichž řad se rekrutuje drtivá většina návštěvníků kurzů češtiny.

Kde nás najdete:

Lektorát se nachází ve čtvrti Metalurg, na rohu ulice Kirova a 30 let Pobedy v 5. korpusu IŽGTU vedle business centra Akadem-park. 

   Adresa:

   Centrum českého jazyka a kultury

   5. korpus ISTU
   30 let Pobedy 2
   Iževsk 46002
   Rusko

   kontakt: Kryštof Bachmann

 

   Spojení:
   zastávka Selchozakademia
   tramvaj: 1, 4, 7, 10
   autobus: 14, 29, 36, 78
   trolejbus: 6, 9
   maršutka: 52, 68

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita vznikla v únoru 1952 z původního Iževského strojního institutu. Na svém počátku měla pouze 3 studijní obory a 200 studentů. Hlavním podnětem vzniku univerzity byla výchova odborníků pro zdejší rozsáhlý zbrojní průmysl. V roce 2012, v rámci 60. výročí založení vysoké školy, se univerzita přihlásila k odkazu nejslavnějšího Iževčana, konstruktéra legendárního samopalu AK-47 Michaila Timofijeviče Kalšnikova, a přijala jeho jméno do svého názvu. Mimo samotný Iževsk má univerzita pobočky i v okolních městech Udmurtské republiky - Čajkovském, Glazově, Kambarce, Sarapulu a Votkinsku. Na 14 fakultách a 6 institutech studuje v současné době kolem 22000 studentů.

Odkaz na stránky univerzity: http://www.istu.ru/

 

 

 

 

 

 

Z historie lektorátu Iževsk

Lektorát v Iževsku a na něj navázané české centrum byl otevřen v říjnu 2009. Prvním lektorem byl Ivo Hopp. Iževsk nebyl vybrán čirou náhodou. Iževsk je, stejně jako Brno, městem s dlouholetou strojírenskou tradicí (zbrojovka, motocykly Iž, automobilový závod, rádiozávod a kosmický program Kupol). Při zřizování lektorátu jsme navázali na dlouhodobou spolupráci mezi VUT Brno a Iževskou technickou univerzitou. Na iževské univerzitě již dříve nepravidelně probíhala výuka češtiny pod vedením paní Jarmily Jurášové z VUT Brno, která jezdila do Iževsku učit studenty na jeden měsíc po dobu několika let. 

 

Lektorát původně fungoval jako součást katedry jazyků Fakulty dalšího vzdělávání v 7. korpusu Ižgtu. Původní vybavení bylo velmi skromné. Výuce češtiny nebyla vyhraněna samostatná učebna a místnost pro české centrum neexistovala, lektor se tak musel připravovat na chodbě a půjčovat knihy doma. Zřízením českého centra se zněkolikanásobil počet studentů češtiny i objem vzájemné výměny studentů mezi VUT a Iževskou univerzitou. Pro velký zájem bylo dokonce nutné některé zájemce o češtinu odmítnout. 

 

 

 

V únoru 2010 se lektorát přestěhoval do zbrusu nových prostor pátého korpusu Ižgtu. Výhodou tohoto přestěhování bylo získání samostatných prostor pro české centrum a vybavení moderní budovy. Nevýhodou se stala větší vzdálenost mezi zbývajícími budovami univerzity a novou budovou, čímž se vzdálila docházková vzdálenost pro studenty, kteří někdy musí v poklusu spěchat na hodinu češtiny. Také větší vzdálenost od jakékoliv jídelny nechává studenty napospas hladovému lektorovi.

 

V dubnu 2010 v nových prostorech proběhlo slavnostní otevření lektorátu za přítomnosti Generálního konzula ČR z Jekatěrinburgu Miroslava Rameše a delegace z JCMM. 

Během letních prázdnin 2010 proběhly v českém centru menší stavební úpravy a došlo k rozdělení centra na dvě samostatné místnosti – učebnu a kabinet s českou knihovničkou a prostorem pro přijímání návštěv. Lektor tak po roce definitivně získal prostory odpovídající významu malého českého centra. Změna nastala také ve formální struktuře a centrum bylo přiřazeno přímo pod mezinárodní oddělení univerzity.

Samotná výuka probíhala dvakrát až třikrát týdně v závislosti na skupině. Mimo to v druhém semestru byly tematické semináře zaměřené na lexikum jednotlivých studijních oborů, tak aby studentům byla ulehčena jejich adaptace na české vysoké škole. Na konci jarního semestru studenti skládají zkoušku podle Evropského referenčního rámce a jejich znalostí (A1,A2,B1 a B2). Každoročně odjíždí z Iževska studovat na brněnské vysoké školy až 30 studentů magisterských a doktorských studií.

 

 

České centrum se stalo místem nejen pro výuku češtiny, ale hlavně místem setkávání a poznávání nové kultury. Zvyklostí se staly české večery probíhající jeden až dvakrát měsíčně v závislosti na českých svátcích a tradicích. Tradičně k nám chodil Mikuláš, slavili jsme Masopust (Fašank) i Vánoce, učili se plést pomlázku na Velikonoce. Společně jsme sáňkovali na čemkoliv, pravidelně hráli volejbal a jiné sporty. Velký úspěch měla divadelní představení českých pohádek, pořádaných nejčastěji u příležitosti návštěvy delegace z partnerské VUT Brno.

 

V září 2012 nastoupila svoji misi v Iževsku nová lektorka Hanka Stýblová, která předtím působila na jiném lektorátu JCMM v Chanty-Mansijsku. Působila zde jeden akademický rok.

V letech 2013-14 zde působil Martin Horn. V roce 2015 Hana Lejskeová. Od září 2016 působí Kryštof Bachmann.

Vybavení

Lektorát sídlí v 8 patře nejnovější budovy univerzity s nádherným výhledem z okna na přehradu a celé město. Lektorát tvoří samostatnou jednotku formálně spadající přímo pod mezinárodní oddělení Kalašnikovovi iževské státní technické univerzity. Výuka českého jazyka probíhá v  samostatné učebně, která je umístěna na Institutu překladatelství. Učebna je vybavena televizorem a počítačem s tiskárnou a skenerem. Kromě toho lektorát intezivně využívá vybavení Institutu překladatelství jako různé audiopomůcky a interaktivní tabuli. Mimo učebnu patří k lektorátu místnost pro přijímání návštev s českou knihovničkou.

Knihovnička je skromná, odpovídající velikosti lektorátu. Veškeré vybavení bylo zakoupeno JCMM nebo získáno darem od VUT Brno nebo od předcházejích lektorů. Bibliotéka nabízí zájemcům kolem 100 knih české poezie a prózy, dvojjazyčné česko-ruské tituly, učebnice češtiny na bázi angličtiny a ruštiny, knihy o historii ČR, česko-ruské slovníky, mapy, CD romy, skripta VUT, propagační materiály Jihomoravského kraje a jednotlivých brněnských vysokých škol a české filmy. Soupis knih lektorátu naleznete zde: seznam knih lektorátu Iževsk

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

Zpráva Kryštofa Bachmanna za květen 2018

Na začátku května byla výuka jako obvykle trochu narušena jarními svátky. Mnozí studenti, kteří do Iževsku dojíždějí z okolních vesnic, odjeli domů na celé dva týdny. Se zbytkem kurzistů jsme se proto tolik nezabývali vážnými gramatickými jevy, ale zaměřili se spíše na konverzaci a poslech českých písní.

V polovině května studenti skládali zkoušky z českého jazyka, v tomto semestru většina z nich na úrovni A2. Studenti, kteří se zapsali do kurzu češtiny v únoru, zatím ke zkoušce nepřistupovali. Certifikát z úrovně A1 budou mít možnost získat až na konci příštího semestru.

Jako každý rok bylo třeba vyklidit lektorský byt a domluvit se s vedením kolejí, aby mi přidělili místnost, kde bych si mohl přes léto uložit osobní věci. Také jsem si musel vyřídit pracovní vízum na další semestr. Obvykle se povolení k pobytu pro lektora vyřizuje až v září, letos mi zaměstnanci mezinárodního oddělení univerzity všechny potřebné dokumenty obstarali již nyní. Ochota kolegů a přátelská atmosféra při jednání se zástupci IŽGTU na mne působí dojmem, že si na univerzitě existence lektorátu cenní. Možná k tomu přispěla i skutečnost, že lektor v Iževsku zůstává již třetím rokem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za duben 2018

Duben je měsíc, ve kterém v Iževsku postupně taje sníh a zima definitivně polevuje. To se projevuje i v celkové atmosféře na lektorátu. První slunečné jarní dny blahodárně působily na lektora i na studenty. Ve výuce jsme se věnovali českým i ruským jarním lidovým tradicím. Na hodinu jsem přinesl vlastnoručně upletenou pomlázku a vyprávěl jim, jak se v Česku slaví Velikonoce. Poté jsme naše zvyky porovnávali s těmi ruskými. Se skupinami pro začátečníky jsme se zabývali modálními slovesy a minulým a budoucím časem. S mírně pokročilými studenty jsme se zaměřili především na stupňování přídavných jmen a příslovcí a některé pády množného čísla. V poslední skupině pro pokročilé zasvěcujeme hodiny hlavně velmi intenzivní konverzaci a přípravě na závěrečnou zkoušku z českého jazyka. Jedné studentce také pomáhám v přípravách na nostrifikační zkoušku ze zeměpisu. K tomuto účelu používáme učebnice zeměpisu pro střední školy, které si na mou radu opatřila v České republice.

V polovině dubna jsem se setkal s prvním prorektorem IŽGTU. Setkání bylo velmi milé, prorektor mi vyprávěl o své návštěvě České republiky a projevoval velký zájem o činnost Českého centra. Nabídl mi též pomoc při organizování prezentací na jednotlivých fakultách IŽGTU.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za březen 2018


Během března se počet studentů ve skupinách pro začátečníky ustálil a výuka probíhala v poklidném pracovním duchu. Se studenty jsme probrali nejdůležitější pády a slovesa a procvičovali základní konverzaci. S mírně pokročilými jsme probírali například témata ideální bydlení, svátky, tradice a zdravý životní styl. Z gramatiky jsme prošli zejména kondicionál, imperativ a 5. pád. Kromě toho se neustále věnujeme i opakování již probraného učiva. Pokročilé studenty jsem zatěžoval složitým tématem globálních problémů. Zároveň se v úvodu každé hodiny bavíme o pořadech, které mají za úkol průběžně sledovat na českých internetových portálech. Na hodině jsme debatovali i o Mezinárodním dni žen a jeho smyslu, protože svátek patří v Rusku k těm významným. Jako téma pro diskuzi nám posloužily i ruské prezidentské volby. Protože o to mají studenti často zájem, snažím se jim přiblížit, jakým způsobem je dění v Rusku reflektováno v České republice.

 
 

 

 

 

Центр КАЗАНЬ

 

Преподаватель: Мартин Горн

еmail: mhorn@seznam.cz

тел.: 00420211222877

 

Чешский центр Казань

Центр находится в городе Казань, столице Татарстана, в одном из крупнейших и старейших городов России. Казань также является резиденцией Приволжского федерального округа и насчитывает около 1,2 миллиона жителей.

Чешский центр, главной целью которого является обучение чешскому языку и распространение чешской культуры, начал свою деятельность 2 октября 2014 года. Центр базируется в Казанском федеральном университете. Основная задача чешского центра – продвижение сотрудничества между Казанским университетом и ВУЗами г. Брно. Чешский центр возник на основе активного партнерства республики Татарстан и Южноморавского края. Целью центра является оказание поддержки международной мобильности студентов и преподавателей, создание предпосылок для интернационализации южноморавских высших учебных заведений, подготовка к двойному диплому между КФУ и ВУЗам г. Брно, проведение курсов чешского языка и продвижение чешской культуры. Все желающие также могут пользоваться чешскими книгами и фильмами из небольшой библиотеки центра.

Где нас найдете:

Чешский центр расположен прямо в центре города на улице Татарстан 2.

Адрес:

Чешский центр

ИфМК КФУ

ул. Татарстан 2, кабинет 225

Казань

420 001

420021, г. Казань, ул.Татарстан, 2 (уч. зд. №33)

Vkontakte: http://vk.com/club80633267

Казанский федеральный университет

 

http://www.jcmm.cz/data/projekty/ceska_centra/kazan_state_university.jpg

Казанский федеральный университет является одним из старейших в России, он был основанн еще Александром I 17 ноября 1805 года. Помимо самого университета в Казани, организованы филиалы в других частях Татарстана и России. Университет имеет свою собственную Астрономическую обсерваторию в Абхазии, на Кавказе. Ряд известных личностей учился и работал в Казанском университете. В частности, во время Второй мировой войны выдающиеся ученые и преподаватели со всей европейской части России были эвакуированы в Казань. Среди наиболее известных выпускников и педагогов можно упомянуть следующие имена: математик Н. И. Лобачевский, первооткрыватель химического элемента рутения К. К. Клаус, химик А. М. Бутлеров, ученый-механик И. С. Громека, физик Е. К. Завойкий, физик С. А. Альтшулер и многие другие, в том числе Владимир Ленин и Лев Толстой.

В настоящее время в университете учится около 50 000 студентов. Университет является одним из семи федеральных университетов России, то есть имеет максимальную поддержку в области науки и исследований непосредственно из российского бюджета. Кроме того университет представляет собой визитную карточку богатого Татарстана. Согасно международным рейтингам университет является одним из лучших российских ВУЗов и на этом не останавливает свое развитие.

Ссылка на сайт университета: http://kpfu.ru/

О чешском центре написали

Визит представителей вузов Чехии КФУ – сайт КФУ (6.11.2014)

В КФУ открылся Чешский центр – сайт КФУ (2.10.2014)

Студенты в Казани будут изучат чешский язык – радио «Голос России» (2.10.2014)

Двусторонние интервью - об открытии чешского центра – телеканал «Эфир» (30.9.2014)

В КФУ откроется Чешский центр – «Моя Казань» (30.9.2014)

В КФУ откроется Чешский центр  – «Татар-информ» (30.9.2014)

В Казанском университете откроется Чешский центр – Новости Казани (30.9.2014)

Визит делегации Татарстана в Чешскую Республику – сайт КФУ (25.9.2014)