Kariérové poradenství

Bezplatná služba kariérového poradenství je určena žákům od 14 let, rodičům i široké veřejnostiv Jihomoravském kraji.  V současnosi můžete využít konzultace online.

Nejčastější témata, která s námi řešíte:

  • Hledání nové práce, změna práce a příprava na pracovní pohovor
  • Plánování profesní dráhy a kariérový rozvoj
  • Volba budoucího povolání, školy nebo studia

Jak to probíhá?

Zvolíte si, o jaký typ online konzultace máte zájem (videohovor nebo chat).

  1. Kontaktujte nás
  2. Probereme, co potřebujete
  3. Naplánujeme společně vaše možnosti

Máte technický dotaz k naší službě? Napište na karieroveporadenstvi@jcmm.cz.

Bc. Martina Milotová

Telefon: 702 157 701

E-mail: martina.milotova@jcmm.cz

Koordinátorka kariérového poradenství a odborná garantka iKAP JMK II