Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 2.8.2021 - 27.8.2021

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

  1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
  2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
  3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
  4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
  5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
  6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

Konání akce: 24.8.2021 - 31.8.2021