Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Chtěl by sis pohrát se skalpelem nebo odhalit důvody velkých katastrof? Zkusit ovládat metody pro izolaci DNA, anebo software pro modelování chemických reakcí ve 3D? Zajímaly by tě základy robotiky či výroby GMO? Že se k těmhle věcem ve škole nedostaneš? 

Přijď na T-exkurzi! 

Ochutnej vysokoškolské studium, navštiv s námi univerzitní laboratoře a zjisti více o oboru, který budeš chtít třeba v budoucnu studovat. Nabízíme témata jako jsou veterinární medicína, mikrobiologie, počítačová chemie, bioinformatika, matematika, astronomie, molekulární biotechnologie, genetika. Aktuální nabídku naleznete na naší webové stránce.

Jak to probíhá?

  • Stačí být studentem střední školy v Jihomoravském kraji. 
  • Vyber si z nabídky na webových tránkách témata, která tě zajímají. Zaregistruj se a přihlas se k nim.
  • K vybraným tématům ti na webu na tvém účtu zobrazíme studijní materiály. 
  • Následuje test, jehož vyplnění se stává vstupenkou do laboratoře. V případě velkého zájmu vybírá dle znalostí a zájmu studenty lektor. 
  • Po zveřejnění výsledků si na svém účtu vybereš termín, kdy do laboratoře půjdeš.
  • Po absolvování exkurze můžeš vypracovat T-report, za který dostaneš drobnou odměnu.
  • Samotná T-exkurze je zdarma, ty si uhradíš pouze cestu.

Jak se registrovat?

Registrace na T-exkurze probíhají 2x ročně, standardně v říjnu a v dubnu. Aktuální informace naleznete na webových stránkách a na Facebooku JCMM. Předchozím absolventům T-exkurzí zašleme o novinkách email.

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Příprava na obhajobu SOČ v soutěžích

Školitelé mohou studentům nabídnout možnost použít námi připravenou šablonu pro sazbu SOČ:

Šablona pro přihlášku

Šablona

loga v křivkách

Po Novém roce je čas zjistit si ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Přihláška do školního kola SOČ.

Odborná práce SOČ musí bý nahrána na web www.soc.cz a podepsané webové přihlášky (část A,B, C) zaslány či doručeny do konce února na adresu Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 602 00, Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz

Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola na www.chces-soutezit.cz

Příprava prezentace

Inspirace pro studenty při přípravě prezentace práce SOČ.

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

Další odkazy související se soutěží SOČ

https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

http://snptm.cz/

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Aktivita projektu „Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji“ (iKAP JMK II, číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) je realizována v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Aktivity jsou realizovány Jihomoravským krajem ve spolupráci s JCMM, z. s. p. o. jako partnerem, který naplňuje aktivity v rámci podpory vzdělávání nadaných žáků. Realizace je stanovena od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023.

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021
Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

 Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

  1. vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu,
  2. doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (požádejte svého třídního učitele, o zaslání podepsaného a naskenovaného doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 31. 3. 2020). Nebude-li doporučení studenta dodáno, nebude vaše přihláška přijata. Formulář doporučení studenta je aktivní (klikněte)
  3. podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2020.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidlaharmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ nebo se s důvěrou můžete obrátit na administrátorku programu, která vám ráda poradí na tel. č. 724 206 697, příp. na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.  

Rozhodli jste se některému z vypsaných témat skutečně zodpovědně věnovat.

PŘIHLÁŠKA

Návod při problémech s registrací pro nové žadatele

Návod pro zaregistrované uživatele (IS JCMM pro zaregistrované uživatele je aktivní)ProManager

Návod k vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii!
Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.

Konání akce: 20.3.2021

„Ať už je vaším systémem atom, vesmír, buňka, chemická sloučenina nebo třeba počasí, snažíte se najít pravidla, která v něm platí. Kladete si otázky, vyvracíte hypotézy, zpřesňujete měření a hledáte souvislosti. Rozdíl mezi N-trophy a skutečným výzkumem? Výzkum může trvat několik století. V soutěži N-trophy na to máte jen pár hodin…“

N-trophy je soutěž pro středoškoláky. Soutěžními obory jsou biologie, chemie, fyzika a logika. Tříčlenné týmy z České republiky i Slovenska budou plnit rozmanité úkoly, kde jejich společným jmenovatelem je experiment a výzkum. A stejně jako ve vědeckém prostředí je často třeba i výsledky výzkumu prezentovat, protože za to se dnes vědci také hodnotí. I v N-trophy záleží na tom, jak týmy své výsledky předloží…

Konání akce: 17.3.2021

 

Workshop je určen pedagogům I. a II. stupně základních škol, kteří se chtějí seznámit se specifiky prožívání a chování nadaných žáků a získat tipy na postupy a řešení situací v běžné školní praxi. Lektorka působí jako školní psycholožka, vede aktivně Kluby zábavné logiky a deskových her a je ve spolupráci s Mensou.

Lektorka: Mgr. Jeanette Vrtková

Setkání proběhne  17.3. 2021 od 14.30 do 17.30

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552.

Konání akce: 23.3.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům středních škol, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová 

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552.

Konání akce: 30.3.2021

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Je tedy důležité přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo nadané dítě všestranně a relevantně rozvíjeno, a to včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje. Seminář nabídne vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi.

Lektorka: Mgr. Ivana Tlusťáková

Setkání proběhne 30. 3. 2021 od 14.00 do 17.00

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.
 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552