Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Příprava na obhajobu SOČ v soutěžích

SOČky letos jinak — ze školních kol rovnou na krajská.
Soutěž Středoškolská odborná činnost se bude v aktuálním školním roce konat formou online. Školitelé mohou studentům nabídnout možnost použít námi připravenou šablonu pro sazbu SOČ:
 

Šablona pro přihlášku

Šablona

loga v křivkách

Po Novém roce je čas zjistit si ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Přihláška do školního kola SOČ.

Odborná práce SOČ musí bý nahrána na web www.soc.cz a podepsané webové přihlášky (část A,B, C) zaslány či doručeny do konce února na adresu Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 602 00, Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz

Školní garant přihlásí postupující práce do okresního kola na www.chces-soutezit.cz

Příprava prezentace

Inspirace pro studenty při přípravě prezentace práce SOČ.

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

Další odkazy související se soutěží SOČ

https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

http://snptm.cz/

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

 Předpokladem účasti studenta v SOČ je :

  1. vložení motivačního dopisu ke zvolenému tématu,
  2. doložení doporučení studenta do projektu SOČ třídním učitelem (požádejte svého třídního učitele, o zaslání podepsaného a naskenovaného doporučení na e-mail: alena.hynkova@jcmm.cz nejpozději do 31. 3. 2020). Nebude-li doporučení studenta dodáno, nebude vaše přihláška přijata. Formulář doporučení studenta je aktivní (klikněte)
  3. podpis závazné smlouvy mezi účastníkem a JCMM v průběhu června 2020.

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidlaharmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ nebo se s důvěrou můžete obrátit na administrátorku programu, která vám ráda poradí na tel. č. 724 206 697, příp. na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.  

Rozhodli jste se některému z vypsaných témat skutečně zodpovědně věnovat.

PŘIHLÁŠKA

Návod při problémech s registrací pro nové žadatele

Návod pro zaregistrované uživatele (IS JCMM pro zaregistrované uživatele je aktivní)ProManager

Návod k vložení motivačního dopisu  k tématu ‒ klik na hnědý rámeček → vložení MD v levém spodním řádku

Konání akce: 1.3.2021 - 31.3.2021

Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii!
Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.

Konání akce: 2.3.2021 - 31.3.2021
Konání akce: 20.3.2021

„Ať už je vaším systémem atom, vesmír, buňka, chemická sloučenina nebo třeba počasí, snažíte se najít pravidla, která v něm platí. Kladete si otázky, vyvracíte hypotézy, zpřesňujete měření a hledáte souvislosti. Rozdíl mezi N-trophy a skutečným výzkumem? Výzkum může trvat několik století. V soutěži N-trophy na to máte jen pár hodin…“

N-trophy je soutěž pro středoškoláky. Soutěžními obory jsou biologie, chemie, fyzika a logika. Tříčlenné týmy z České republiky i Slovenska budou plnit rozmanité úkoly, kde jejich společným jmenovatelem je experiment a výzkum. A stejně jako ve vědeckém prostředí je často třeba i výsledky výzkumu prezentovat, protože za to se dnes vědci také hodnotí. I v N-trophy záleží na tom, jak týmy své výsledky předloží…

Konání akce: 9.3.2021

Kombinatorika 2 pro pedagogy SŠ

lektor: Mgr. Aleš Kobza, Ph. D.

M-dílna rozšiřuje poznatky z podzimní realizace tématu Kombinatorika. Zaměříme se na řadu vlastností kombinačních čísel. Pozornost bude věnována důkazům a kombinatorickému významu různých identit, ve kterých vystupují kombinační čísla. Ukážeme si důsledky a různá využití binomické věty i mimo kombinatoriku (např. v úlohách z teorie čísel). Vše bude ilustrováno na sadě úloh, které společně didakticky rozebereme.

Začátek 14:00 

http://meet.google.com/dqx-meqg-zcq

Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Konání akce: 10.3.2021
Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky
lektor: RNDr. Peter Krupka, Ph.D.
V dílně uděláme přehled geometrických úloh použitých v jedenotné přijímací zkoušce, odvodíme odtud potřebné znalosti k jejich zvládnutí a poukážeme na úskalí jejich řešení. Doufám, že to pomůže nejen při přípravě Vašich žáků na přijímací zkoušky, ale i v běžných hodinách věnovaných geometrii.
 
Klíčová aktivita  „Podpora gramotností", část „Matematická gramotnost” je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.
Konání akce: 17.3.2021

 

Workshop je určen pedagogům I. a II. stupně základních škol, kteří se chtějí seznámit se specifiky prožívání a chování nadaných žáků a získat tipy na postupy a řešení situací v běžné školní praxi. Lektorka působí jako školní psycholožka, vede aktivně Kluby zábavné logiky a deskových her a je ve spolupráci s Mensou.

Lektorka: Mgr. Jeanette Vrtková

Setkání proběhne  17.3. 2021 od 14.30 do 17.30

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

 

Účast na setkání je bezplatná.

 

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552.

Konání akce: 30.3.2021

Rozumové nadání představuje potenciál, který je potřeba specificky rozvíjet. Je tedy důležité přizpůsobit obsah vzdělávání tak, aby bylo nadané dítě všestranně a relevantně rozvíjeno, a to včetně rozvoje řady dovedností a kompetencí, které mu běžný obsah výuky neumožňuje. Seminář nabídne vhodné typy úloh pro nadané děti, jejich tvorbu i aplikaci v praxi.

Lektorka: Mgr. Ivana Tlusťáková

Setkání proběhne 30. 3. 2021 od 14.00 do 17.00

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.
 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Konání akce: 31.3.2021

Aktivita v rámci KA03-3 "Podpora kariérových kompetencí" - Portfolia. Tentokrát bude naším společným tématem Akční plán. Nastavíte si svůj cíl, jednotlivé kroky a potřeby na cestě k zavedení portfolií ve Vaší škole. Budeme se opět podporovat, inspirovat a sdílet. Realizaci zajišťuje JCMM, Mgr. Šnepfenbergová a Mgr. Kirchnerová. 

Po registraci na aktivitu obdržíte potvrzovací e-mail a v něm bude odkaz na Google Meet, jehož prostřednictvím se přihlásíte na vlastní on-line setkání.