Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.2.2021 - 30.12.2020

 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

M-kroužky

 • pro menší skupinky žáků ZŠ i SŠ
 • individuální přístup
 • otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností  
 • v jiných podmínkách než při běžné výuce ve škole
 • zajímavé úlohy nad rámec učiva
 • probíhají od 1. 9. 2020 na 21 partnerských školách.
 • možnost se přihlásit průběžně.
Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Podpora kompetencí klíčových aktérů školy

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

 

 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

 

 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021

Podporujeme u dětí zájem o techniku, schopnost přijímat s porozuměním základní poznatky vědy a techniky a uvědomovat si, jak prakticky ovlivňují život každého z nás. Program rozvíjí:

 • technické myšlení

 • tvořivost

 • manuální zručnost

 • verbální schopnosti

 

Konání akce: 1.2.2021 - 26.2.2021
 1. Vypíšete téma. Studenta buď máte, nebo hledáte. Téma můžete vypsat, i pokud máte zájem o spolupráci se studentem, ale nechcete čerpat dotaci.
 2. Při vypsání tématu si můžete vybrat ze 3 kategorií: Kategorie 1: školitel již zná svého studenta (finančně podporováno), Kategorie 2: školitel hledá studenta (finančně podporováno), Kategorie 3: školitel hledá studenta bez finanční podpory
 3. Témata následně hodnotí a k podpoře vybírá komise pro práci s talentovanými  studenty.
 4. Informujeme vás, jestli jste dostali podporu. I v případě, že podporu nedostanete, můžete pokračovat dál bez peněz, pokud budete chtít.
 5. Ke zveřejněným tématům, u nichž není zatím student, seženeme studenty.
 6. Vyberete si řešitele podle toho, který z motivačních dopisů vás přesvědčí. JCMM pak podepíše smlouvu se studentem i s vaší institucí.
 7. Dojdete na ekonomické oddělení své instituce a domluvíte se, co a jak a kdy účtovat.
 8. Začínáte pracovat.
 9. Reportujete průběh vaší práce s řešitelem (dotazník).
 10. Dohlédnete na to, aby se student přihlásil do školního kola SOČ. Příhláška do školního kola včetně návodu zde
 11. Napíšete závěrečnou zprávu na jednu stranu a odevzdáte ji buď přímo na JCMM nebo koordinátorovi na své instituci.
 12. JCMM vám vyplatí odměnu.
 13. Fandíte svému studentovi od školního kola až po mezinárodní :-)
Konání akce: 2.2.2021 - 26.2.2021

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Konání akce: 2.2.2021 - 26.2.2021
Konání akce: 8.2.2021 - 26.2.2021

Aktivity směřují k podpoře rozvoje nadaných žáků, a to například prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím, zájmovými aktivitami nebo mentorskou sítí. Cílem dílčích aktivit je podpořit učitele v jejich snaze rozvíjet nadání žáků prostřednictvím vzdělávacích aktivit, workshopů či společného sdílení. Dále je podpora směřována k nadaným žákům, kterým kromě identifikace míry nadání bude například poskytnuta mentorská síť odborníků, rozvojové aktivity či také informační podpora. Učitelé i žáci mohou využít služeb poradenského centra, které bude poskytovat informace o problematice nadání také rodičům a široké veřejnosti.

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.

Konání akce: 2.2.2021

Diskusní setkání je určeno pedagogům středních škol v Jihomoravském kraji, kteří mají zájem o rozvoj nadaných žáků ve škole, chtějí sdílet své zkušenosti a hledat řešení témat, kterým v této souvislosti čelí. 
Cílem setkání je pojmenovat aktuální potřeby pedagogů pro úspěšné vzdělávání nadaných žáků a nabídnout cesty k jejich naplnění.

Tématem provedou doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a Mgr. Ivo Hopp

Setkání proběhne 2.2. 2021 od 14.00 do 16.00

Forma setkání: online https://meet.google.com/tur-jfoj-rfg?authuser=1

 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Konání akce: 9.2.2021

Společné setkání PPK M SŠ a pedagogů matematiky 

s navazující přednáškou odbornic z CERMAT Praha

PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová na téma: Přijímací a maturitní zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy

V souvislosti s vládními opatřeními se akce uskuteční v prostředí Google Meet, odkaz: meet.google.com/noq-yqpg-ivn

Těšíme se na viděnou od 14:00 hod. 

Program společné části:
1. Úvodní slovo krajského odborného garanta RNDr. Jiřího Hermana, Ph.D.
2. Organizační zajištění akcí projektu, JCMM, z. s. p. o. -  J. Adamová, M. Školová
3. Matematičtí konzultanti - podněty k aktivitám a jejich realizace do  období 06/2021

Odborná část:
4. Přednáška  PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová - CERMAT Praha, začátek - 14:30 hod.


Těšíme se na setkání s Vámi

RNDr. Jiří Herman, Ph.D, krajský odborný garant pro SŠ

Konání akce: 10.2.2021

Společné setkání PPK M ZŠ a pedagogů matematiky 

s navazující přednáškou odbornic z CERMAT Praha,  PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová  na téma:

Přijímací  zkoušky z matematiky - zkušenosti a výhledy

V souvislosti s  vládními opatřeními se  akce uskuteční v prostředí Google Meet, odkaz meet.google.com/yxk-popk-qen

Těšíme se na Vás na  našich obrazovkách od 14:00 hod. 

Program společné části:
1. Úvodní slovo krajského odborného garanta RNDr. Petera Krupky, Ph.D.
2. Organizační zajištění akcí projektu, JCMM, z. s. p. o. -  J. Adamová, M. Školová
3. Matematičtí poradci v okresech - harmonogram akcí v okresech Jihomoravského kraje do 06/2021

Odborná část:
4. Přednáška  PhDr. Eva Řídká, CSc., Mgr. Dana Tomandlová - CERMAT Praha, začátek - 14:30 hod.
Těšíme se na setkání s Vámi

RNDr. Peter Krupka, krajský odborný garant

Konání akce: 17.2.2021

Workshop je určen pro pedagogy I. a II. stupně základních škol. Zaměříme se na nadaného žáka ve třídě a jeho potřeby, očekávání vztahující se k nadání a výkonu, odhalíme možné příčiny frustrace. Budeme se zabývat respektující komunikací, důvěrou a hranicemi. Nahlédneme na spokojenost žáka a učitele ve vztahu k výuce a výsledkům. Těšit se můžete také na objasnění významu klidné mysli ve vzdělávacím procesu a  praktickou ukázku relaxačních technik.

Lektorka:  Mgr. Yvonne Holčáková

Setkání proběhne 17.2. 2021 od 14.00 do 17.00.

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.
 

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

Konání akce: 18.2.2021

Worskhop je určen pedagogům I. a II. stupně základních škol v Jihomoravském kraji, kteří mají zájem identifikovat a rozvíjet nadané žáky v přírodovědných předmětech. Představeny budou didaktické metody a postupy na podporu nadání. Workshop je prakticky zaměřen, účastníci si budou moci některé aktivity sami vyzkoušet.

Lektorka: doc. RNDr. Eva Trnová, Ph.D.

Setkání proběhne 18.2. 2021 od 14.00 do 17.00

Podle aktuální epidemiologické situace se sejdeme prezenčně v sídle JCMM, z. s. p. o.  na České 11 v Brně nebo on-line prostřednictvím google meet. Přihlášení účastníci budou o konkrétní podobě s předstihem informováni.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552.