Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

Podpora nadaných studentů

Nadáči - to je úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají a vymýšlí.  A i ty můžeš patřit mezi ně!

Noví přátelé a kolegové

 • Když budeš chtít parťáka na šifrovačku, kolegu do týmu nebo prostě budeš hledat někoho s podobnými zájmy, tak mezi nadáči jsi na správné adrese.
 • Nadání, nadšení a vůli dokázat velké věci neschováš - a u ostatních nadáčů vždycky najdeš pochopení a zájem!

36 000 korun ročně

 • Ano, je to tak. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké budeš dostávat 36 000 Kč na své sebevzdělávání.
 • Utratit je můžeš za odbornou literaturu, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebook, specializované počítačové programy, ale i vstupné na výstavy a konference aj. Určitě už tě napadá, co všechno by s tolika penězi šlo podniknout!

Zážitky, exkurze, výpravy, dobrodružství

Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

Co program nabízí:

 1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
 2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 

KDO může zažádat:

 • Zahraniční uchazeči ze zemí mimo EU, kteří mají zájem především o magisterské navazující studium nebo Ph.D. studium v českém jazyce na partnerských vysokých školách v Brně v České republice.
 • Pouze uchazeči, kteří doposud nestudovali na žádné vysoké nebo střední škole v České republice a nepobývají v České republice déle než půl roku ke dni finálního výběru stipendistů. Výjimku tvoří pouze přípravné a jazykové kurzy nebo výměnné krátkodobé stáže.
 • Podmínkou je dostatečná znalost češtiny pro studium v tomto jazyce (úroveň se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých fakult, pro magisterské studium je však u všech požadována velmi dobrá znalost češtiny).
 • Podporovány jsou v první řadě zájemci o technické a přírodovědné obory.
Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

M-soustředění

Připravujeme na červen 2021.

Připravujeme dvě jednodenní matematická přípravná soustředění pro nadané žáky.

Místo konání: sídlo JCMM, z. s. p. o., Česká 166/11, Brno.

Počet účastníků: max. 14 žáků

První jednodenní soustředění bude určeno pro žáky, kteří se umístili na prvních místech v okresních kolech matematické soutěží pro 6. a 7. třídy (kategorie Z6 a Z7).

Druhé jednodenní soustředění bude určeno žákům SŠ, kteří se umístili na prvních místech v krajských kolech matematických soutěží. 

Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

Co program nabízí:

 1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
 2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 

KDO může zažádat:

 • Zahraniční uchazeči ze zemí mimo EU, kteří mají zájem především o magisterské navazující studium nebo Ph.D. studium v českém jazyce na partnerských vysokých školách v Brně v České republice.
 • Pouze uchazeči, kteří doposud nestudovali na žádné vysoké nebo střední škole v České republice a nepobývají v České republice déle než půl roku ke dni finálního výběru stipendistů. Výjimku tvoří pouze přípravné a jazykové kurzy nebo výměnné krátkodobé stáže.
 • Podmínkou je dostatečná znalost češtiny pro studium v tomto jazyce (úroveň se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých fakult, pro magisterské studium je však u všech požadována velmi dobrá znalost češtiny).
 • Podporovány jsou v první řadě zájemci o technické a přírodovědné obory.
Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

Příprava na obhajobu SOČ v soutěžích

Po Novém roce je čas, aby si student zjistil ve škole, kdy a jak se přihlásit do soutěže a do školního kola SOČ. Přihláška do školního kola SOČ.

Odborná práce SOČ musí bý nahrána na web www.soc.cz a podepsané webové přihlášky (část A,B, C) zaslány či doručeny do konce února na adresu Mgr. Zdeňka Antonovičová, Středisko volného času Lužánky, Lidická 50, 602 00, Brno, e-mail: zdenka@luzanky.cz

Školní garant pak přihlásí postupující práce do okresního kola na www.chces-soutezit.cz

 

Příprava prezentace

JCMM ve spolupráci s Court of Moravia pro vás připravila návod jak vytvořit prezentaci tak, aby zaujala. 

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

 

Další odkazy související se soutěží SOČ

https://talentovani.cz/souteze/stredoskolska-odborna-cinnost

http://snptm.cz/

 

Konání akce: 1.6.2021 - 30.6.2021

Jak to probíhá?

 • Stačí být studentem střední školy v Jihomoravském kraji. 
 • Vyber si z nabídky na webových tránkách témata, která tě zajímají. Zaregistruj se a přihlas se k nim.
 • K vybraným tématům ti na webu na tvém účtu zobrazíme studijní materiály. 
 • Následuje test, jehož vyplnění se stává vstupenkou do laboratoře. V případě velkého zájmu vybírá dle znalostí a zájmu studenty lektor. 
 • Po zveřejnění výsledků si na svém účtu vybereš termín, kdy do laboratoře půjdeš.
 • Po absolvování exkurze můžeš vypracovat T-report, za který dostaneš drobnou odměnu.
 • Samotná T-exkurze je zdarma, ty si uhradíš pouze cestu.

Jak se registrovat?

Registrace na T-exkurze probíhají 2x ročně, standardně v říjnu a v dubnu. Aktuální informace naleznete na webových stránkách a na Facebooku JCMM. Předchozím absolventům T-exkurzí zašleme o novinkách email.

Konání akce: 2.6.2021 - 23.6.2021

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

 

Konání akce: 7.6.2021 - 30.6.2021

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

 

Konání akce: 17.6.2021

Intervizní setkání pro pedagogy (iKAP Nadaní)

Konání akce: 8.6.2021

Setkání je určeno pedagogům jihomoravských škol, kteří vzdělávají nadané žáky. Zabývat se budeme řešením náročných situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných žáků. Budeme pracovat s konkrétními tématy, která přinesou sami účastníci.  Chcete - li získat podporu a inspiraci pro svou práci, neváhejte se registrovat, počet míst je omezen. 

Lektorka:  Mgr. Kateřina  Kotíková Geislerová

Setkání proběhne  8. 6. v čase 15.00 - 17:00  online prostřednictvím Google Meet. Odkaz zašleme přihlášeným účastníkům.

Účast na setkání je bezplatná.

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Danu Sklenářovou, dana.sklenarova@jcmm.cz, tel. 727 813 552

 

 

Konání akce: 9.6.2021

M-dílna proběhne v sídle JCMM, z. s. p. o. od 14:00 hod. Akce proběhne v souladu s vládními nařízeními ČR.

téma: Šifrování

odborný lektor: Mgr. Simona Ježová

Úvod do šifrování:
1. část - seznámení se základními pojmy, šifrovací systémy, kryptografické proměnné, matematické operace používané v kryptografii.
2. část - zašifrování a odšifrování otevřeného textu pomocí metod používaných do nástupů počítačů (cca do 2. světové války).

 

 

Konání akce: 17.6.2021

Intervizní setkání je určeno pedagogům základních škol zapojených v síti škol podporujících nadání, kteří se při své práci setkávají s nadanými žáky. Zabývat se budeme řešením náročných výukových situací i každodenních problémů v kontextu vzdělávání nadaných. Konkrétní témata přinesou sami účastníci.
Vytvoříme respektující a podpůrné prostředí pro reflexi pedagogické práce a vzájemnou výměnu zkušeností. 

Setkání je určeno pouze pro pracovníky základních škol ze zapojených škol.

 

Lektorka: Mgr. Kateřina Kotíková Geislerová

Setkání proběhne 17. 6. 2021 od 14.00 do 16.00.

Na setkání není možné se registrovat.

Konání akce: 23.6.2021
Anotace: 

Třetí setkání metodické expertní skupiny zaměříme na to, jak z vámi vydefinovaného cíle (na minulém setkání) vytvořit portfolio vaší škole na míru. Budeme se zabývat strukturou portfolia. Nabídne vám konkrétní kroky a možnosti spolupráce. Součástí budou sebezkušenostní aktivity kariérového rozvoje využitelné s vašimi žáky, nejen při práci s portfoliem. 

 

Jedná se o aktivitu č. 3 Žákovské portfolio.