Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.9.2020 - 30.6.2021

Matematické kroužky

 • pro menší skupinky žáků ZŠ i SŠ
 • individuální přístup
 • otevřené všem zájemcům o rozvoj svých matematických schopností  
 • v jiných podmínkách než při běžné výuce ve škole
 • zajímavé úlohy nad rámec učiva
 • probíhají od 1. 9. 2020 na 21 partnerských školách.
 • možnost se přihlásit průběžně.

 

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Česká centra v zahraničí

Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Cílem našich mezinárodních center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.
 

NAŠE Česká centra v zahraničí:

 • Kalašnikovova iževská státní technická univerzita – Iževsk, Rusko

 • Univerzita O.M. Beketova - Charkov, Ukrajina
   

Dříve jsme provozovali lektoráty v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina), v Chanty-Mansijsku (Rusko), v Kazani (Rusko).

České centrum v Iževsku byl otevřen v akademickém roce 2009/2010 na Kalašnikovově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době působí v Iževsku jako lektorka Sofia Križan.

Lektorka:  Sofia Križan - Iževsk, Rusko; České centrum v Charkově, Ukrajina.

V září 2018 jsme otevřeli nové Centrum českého jazyka na Univerzitě O.M. Beketova v Charkově.Učitelem českého jazyka se stal náš zkušený lektor Martin Horn.

Lektor Martin Horn - Charkov, Ukrajina.

 

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Podpora nadaných studentů

Nadáči - to je úžasná skupina chytrých, pracovitých a zvídavých studentů a studentek z Jihomoravského kraje. Často patří mezi nejlepší studenty svého oboru. Mají zálibu v přírodovědě a technice, zkoumají, bádají a vymýšlí.  A i ty můžeš patřit mezi ně!

Noví přátelé a kolegové

 • Když budeš chtít parťáka na šifrovačku, kolegu do týmu nebo prostě budeš hledat někoho s podobnými zájmy, tak mezi nadáči jsi na správné adrese.
 • Nadání, nadšení a vůli dokázat velké věci neschováš - a u ostatních nadáčů vždycky najdeš pochopení a zájem!

36 000 korun ročně

 • Ano, je to tak. Každý rok od prváku na střední až do třeťáku na vysoké budeš dostávat 36 000 Kč na své sebevzdělávání.
 • Utratit je můžeš za odbornou literaturu, jazykové kurzy, zájmové kroužky, notebook, specializované počítačové programy, ale i vstupné na výstavy a konference aj. Určitě už tě napadá, co všechno by s tolika penězi šlo podniknout!

Zážitky, exkurze, výpravy, dobrodružství

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Projekt EduSTEM se zaměřuje především na podporu badatelských činností u dětí v mateřských školách a badatelské výuky u žáků v základních školách v oblastech STEM v propojení s německým jazykem. Badatelské činnosti v mateřských školách navazuje na aktivity programu technického vzdělávání v MŠ a ZŠ.

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Součástí programu STIPENDIA PRO ZAHRANIČNÍ STUDENTY VYSOKÝCH ŠKOL

 • Pro zahraniční studenty ze zemí mimo EU - pro uchazeče o navazující magisterské studium a Ph.D. studium.
 • Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.
 • Startovací stipendium 7000 korun českých měsíčně (přibližně 250 EUR) a poradenský servis.
 • Dobrá znalost češtiny podmínkou !!!

Součástí programu jsou také ČESKÁ CENTRA V ZAHRANIČÍ na partnerských zahraničních univerzitách, kde nabízíme kurzy češtiny, kulturní akce a poradenskou pomoc lektorů za účelem studia na jižní Moravě.

Co program nabízí:

 1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
 2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 

KDO může zažádat:

 • Zahraniční uchazeči ze zemí mimo EU, kteří mají zájem především o magisterské navazující studium nebo Ph.D. studium v českém jazyce na partnerských vysokých školách v Brně v České republice.
 • Pouze uchazeči, kteří doposud nestudovali na žádné vysoké nebo střední škole v České republice a nepobývají v České republice déle než půl roku ke dni finálního výběru stipendistů. Výjimku tvoří pouze přípravné a jazykové kurzy nebo výměnné krátkodobé stáže.
 • Podmínkou je dostatečná znalost češtiny pro studium v tomto jazyce (úroveň se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých fakult, pro magisterské studium je však u všech požadována velmi dobrá znalost češtiny).
 • Podporovány jsou v první řadě zájemci o technické a přírodovědné obory.

Znalost českého jazyka:

Uchazeč musí mít dostatečnou znalost českého jazyka, aby byl schopen v tomto jazyce složit přijímací zkoušky a ihned začít studovat v češtině od září 2021.

Během studia je možné navštěvovat pro zlepšení své úrovně doplňkové kurzy, nejedná se však o intenzivní kurzy pro začátečníky! Kurzy nabízí zdarma Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, a také některé vysoké školy pro své studenty.

Další aktivity projektu

Letní školy slovanských studií

Letní studijní kurzy češtiny pořádané několika českými vysokými školami: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1.

Stipendia vlády České republiky

Vláda České republiky nabízí v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce cizincům z rozvojových zemí stipendia k podpoře studia na vysokých školách v České republice: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-vlady-ceske-republiky-rozvojove-zeme-1.

Portál stipendií pro českou republiku

Nabídka nejrůznějších stipendií pro studium nejen v České republice: https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Před podáním přihlášky doporučujeme pečlivě si prostudovat pravidlaharmonogram programu a web www. sockari.cz. Odpovědi na případné dotazy získáte na FAQ nebo se s důvěrou můžete obrátit na administrátorku programu, která vám ráda poradí na tel. č. 724 206 697, příp. na e-mailu: alena.hynkova@jcmm.cz.  

 

Konání akce: 1.9.2021 - 30.9.2021

Šest klíčových aktivit, na kterých budeme pracovat:

 1. Poradenské centrum pro nadané žáky, rodiče a učitele
 2. Síť metodiků k rozvoji péče o nadané
 3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
 4. Aktivity na podporu rozvoje nadání u žáků
 5. Prescreening míry nadání u žáků 4. ročníku základní školy
 6. Zahraniční experti

Podívejte se na představení aktivit projektovým týmem.

V případě Vašeho zájmu o aktuality a chystaná setkání se můžete zaregistrovat zde k odběru novinek.