Projděte si plánované akce JCMM, případně se registrujte v jednotlivých projektech. 

Akce pro měsíc

Konání akce: 1.1.2021 - 20.1.2021

Registrace již skončila, ale napište nám, uvidíme, co se s tím dá dělat :) 

Soutěžit mohou až čtyřčlenné týmy žáků ve věku 0 - 19. let. Některé ze soutěží jsou rozděleny na dvě kategorie - ZŠ a SŠ. (kategorie ZŠ - žáci MŠ, ZŠ a nižších gymnázií ve věku 0 - 15let; kategorie SŠ - studenti SŠ ve věku 15 - 19 let)

Pokud se přihlásí větší počet týmů z různých škol v každé z věkových kategorií (ZŠ/SŠ). (více než 15 různých škol) bude uplatněno pravidlo, že z každé školy budou přijaty pouze dva týmy (u víceletých gymnáziích 2xZŠ + 2xSŠ) v pořadí podle přihlášení. Třetí tým ze stejné školy bude veden jako náhradní tým podle data přihlášení a bude automaticky zařazen do soutěže, jestliže nedojde k naplnění kapacity po ukončení přihlašování (20.1.2021 - pokud nedojde k naplnění kapacity dříve). Pokud by se z jedné školy chtělo přihlásit více týmů, doporučujeme zorganizovat předkolo soutěže v rámci dané školy  a nejlepší dva týmy delegovat do vlastní soutěže.

Podívejte se, odkud k nám zavítají týmy.

 

Konání akce: 1.1.2021 - 27.1.2021

Registrace

Registrovat se může tým 3 studentů střední školy. Pokud nejste ze stejné školy a/nebo kraje, tak si zvolíte jednu školu a kraj, pod kterou budete registrovaní (v letošním roce to nemá žádný reálný vliv, pouze statistický). Podmínkou uložení registrace je vyplnění všech údajů o prvním hráči. Registraci lze následně doplnit či upravit až do konce kvalifikace.

Pozor! Týmy, které na začátku kvalifikace nebudou mít vyplněny všechny údaje, neuvidí v systému zadání kvalifiačních úloh! Po doplnění se vám zadání automaticky zobrazí.

Možná se ptáte, proč je v registraci tolik políček? Od vyhlášení výsledků kvalifikace N-trophy do finále je poměrně krátká doba (ač se to nemusí zdát). A mezi tím je třeba zařídit pro finalisty pojištění, trička a další věci, na které jsou tyto údaje potřeba. Šetříme si tím tedy jedno obepisování všech postupujících a shánění odpovědí v čas, který už tak bude napnutý. Děkujeme za pochopení.

 

Konání akce: 4.1.2021 - 30.1.2021

I pro letošní rok město Brno podpořilo projekt Brno PhD Talent a tak i letos oceníme 25 nejlepších doktorandů z partnerských brněnských vysokých škol.

 

Konání akce: 4.1.2021 - 30.1.2021

M-dílny

Registrace na M-dílnu

Témata a obsahová náplň dílen vychází z podnětů  M-konzultačního a poradenského centra.

Probíhají odděleně pro I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia a SŠ.

Lektorem je zkušený pedagog matematiky nebo odborník s vazbou na matematiku.

Každý rok proběhne celkem 14 dílen (některé distanční formou např. webinář).

Typy dílen:

 • délka trvání 2-4 hodiny - v případě zájmu se budou některá témata opakovat a realizovat ve všech okresech kraje
 • délka trvání 8 hodin
 • třídenní výjezd - výuka matematiky v  rozsahu max. 30 hodin - společná M-dílna pro pedagogy napříč všemi stupni ZŠ a SŠ 

Již proběhlo                                               

Kombinatorika  Mgr. Aleš Kobza, Ph.D.

Matematický klobo-uk  (vysíláno na Google Meet) Mgr. Petr Pupík 

Konání akce: 4.1.2021 - 29.1.2021

Co znamená dělat SOČ s JCMM

 • Studuješ na jihomoravské střední škole? Nemusíš hledat školitele, prostě se přihlásíš k vypsaným tématům
 • Školitel bude znalec ve svém oboru tě povede a bude ti pomáhat
 • Získáš hluboký vhled do tématu, které si vybereš
 • Dostaneš se na vybavená a moderní pracoviště, k různým vzorkům, nástrojům a zařízením
 • Tvoje práce obdrží až 20 000 korun na materiál a tvůj školitel dostane odměnu 10 000 korun

Obhajoby ve školním kole

Zeptejte se u vás na škole školního koordinátora SOČ, kdy škola vyhlásí školní kolo SOČ bývá to zpravidla v průběhu měsíce ledna a února. Školní kolo si každá škola vyhlašuje sama a proto není možné přesně říct, kdy to bude u vás na škole.

Konání akce: 4.1.2021 - 30.1.2021

Co program nabízí:

 1. Stipendium 7000 korun českých měsíčně pro 1. rok studia na pokrytí základních životních nákladů (v případě dobrých studijních výsledků mohou být studenti v dalších letech finančně podpořeni danou vysokou školou).
 2. Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.). 

KDO může zažádat:

 • Zahraniční uchazeči ze zemí mimo EU, kteří mají zájem především o magisterské navazující studium nebo Ph.D. studium v českém jazyce na partnerských vysokých školách v Brně v České republice.
 • Pouze uchazeči, kteří doposud nestudovali na žádné vysoké nebo střední škole v České republice a nepobývají v České republice déle než půl roku ke dni finálního výběru stipendistů. Výjimku tvoří pouze přípravné a jazykové kurzy nebo výměnné krátkodobé stáže.
 • Podmínkou je dostatečná znalost češtiny pro studium v tomto jazyce (úroveň se liší v závislosti na požadavcích jednotlivých fakult, pro magisterské studium je však u všech požadována velmi dobrá znalost češtiny).
 • Podporovány jsou v první řadě zájemci o technické a přírodovědné obory.
Konání akce: 5.1.2021 - 28.1.2021

Příprava prezentace

JCMM ve spolupráci s Court of Moravia pro vás připravila návod jak vytvořit prezentaci tak, aby zaujala. 

Jak vytvořit úspěšně prezentaci

Příprava posteru

Další informace můžete zjistit na webu www.sockari.cz nebo www.soc.cz

Příprava na mezinárodní soutěže: https://www.soc.cz/soc-krok-za-krokem/#Priprava_na_zahranicni_soutez

Konání akce: 5.1.2021 - 29.1.2021

Cílem aktivity je rozvoj kariérového poradenství na středních školách v Jihomoravském regionu. Předpokládané dopady projektu jsou prevence a částečná eliminace některých nežádoucích jevů jako jsou: dlouhodobá nezaměstnanost, předčasné odchody ze vzdělávacího systému nebo málo kvalifikovaná pracovní síla.  Hlavním prostředkem naplňovaných cílů bude podpora a rozvoj pedagogických týmů a managementu škol.

Konání akce: 5.1.2021 - 28.1.2021

Podpora kompetencí klíčových aktérů školy

Pro zapojené pedagogické týmy a ředitele škol připravujeme cyklus skupinových školení i individuální podpory formou manažerského koučinku a pedagogického mentoringu. Cílem je podpořit profesní rozvoj pedagogů a managementu škol, umožnit větší kolegiální podporu a sdílení v týmech. Tímto systematickým rozvojem lze docílit dobrého klimatu ve školách a zároveň předcházet některým společensky nežádoucím jevům. 

Inspiraci připravujeme i formou workshopu se zahraničními experty v tématu kariérového rozvoje ve vzdělávání. 

Konání akce: 15.1.2021 - 30.4.2021

Stipendia jsou určená pro studenty z celého světa, mimo Evropskou unii!

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce.

Termín podání přihlášky na akademický rok 2020/ 2021 je od 15. 1. 2021 do 30. 4. 2021.

Konání akce: 20.1.2021

Druhá nejsledovanější přednáška ze 78 online prezentací v rámci online veletrhu vzdělávání loňského Gaudeamu vás čeká i tentokrát v podání kariérových poradkyň JCMM Veronika Kirchnerové a Pavly Frňkové.

Jak vybrat vysokou školu