Podcast o podpoře talentovaných

Poslechněte si příspěvek online konference s ředitelem JCMM Milošem Šifaldou.

Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.
Kompletní záznam konference naleznete také na youtube.

Nejsnadnější cesta k poslouchání podcastů je pomocí aplikace –> čtečky podcastů. Pokud máte iPhone nebo iPad, aplikace Podcasty se zde již nachází.