JCMM, z. s. p. o.

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu. Naším cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji. 
Poskytujeme také veřejnosti služby týkající se kariérového poradenství
 

 Působíme a poskytujeme podporu v následujících oblastech:

  1. příliv zkušených vědců do regionu JMK
  2. podpora začínajícím vědcům v JMK
  3. podpora přílivu zahraničních studentů a mladých vědců do regionu JMK
  4. podpora nadaných studentů na středních a vysokých školách v JMK  
  5. podpora technického vzdělávání v mateřských školách v JMK
  6. kariérové poradenství
  7. metodická podpora pedagogů
                       

 

JCMM je zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou:

  -  Jihomoravský kraj

-       Masarykova univerzita

        - Mendelova univerzita v Brně
 

      - Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

                                         

  -  Vysoké učení technické v Brně

 

Naše projekty naleznete i na těchto odkazech:

Kariérové poradenství a další vzdělávání
 

- Robotiáda
 

 - N-Trophy
 

-  Sočkaři z JMK     

Výběr školy