FAQ

Studenti Vědci Učitelé Vše

Projekt SOČ

Finanční dotaci je možné čerpat vždy od 1. září - do konce března následujícího roku. Každá instituce si může dle potřeby požádat o 50% celkové schválené částky dotace na materiál do konce daného roku a poté se na konci března nejpozději koncem dubna doplatí zbývajících 50%, nebo je možné částku uplatnit celou na konci.

 

V takovém případě je možné věc, nebo součást  bez problémů koupit s tím, že se využije 50% z dotace JCMM a zbytek se doplatí z prostředků instituce/firmy. Tato zbývající část bude pak instituci z JCMM doplacena v následujícím roce nejpozději do konce dubna daného roku.

 

Pokud je investice do materiálu případně zařízení ke stavbe modelu při práci SOČ vyšší než je poskytnutá finanční dotace z JCMM je nutné částku přesahující hodnotu dotace doplatit z peněz instituce/firmy.

 

Finanční dotace na materiál slouží pouze na materiál a věci související se zpracováním daného tématu. Odměna je školiteli vyplácena přímo z JCMM.

Je nutné se domluvit na vašem ekonomickém oddělení, kde se bude vyúčtování dotace odehrávat. Jednotlivé doklady popřípadě faktury za koupený materiál budete odevzdávat tam. V průběhu měsíce března pak z ekonomického oddělení vaší instituce/firmy bude na JCMM zaslána PŘÍLOHA Č. 2 Smlouvy o vytvoření podmínek pro realizaci Projektu SOČ s přiloženou fakturou za všechny projekty SOČ, které byly v rámci instituce realizovány v přidělené výši, kterou JCMM instituci proplatí.

 

Pokud získáte informaci nebo si na webu JCMM zjistíte, že vaše téma bylo podpořeno, znamená to, že školská komise vaše téma vybrala k finanční podpoře z JCMM na materiál v hodnotě až 20 000 Kč a školiteli bude vyplacena odměna formou DPP 5 000 Kč.

 

Tato informace znamená, že téma nebylo v tomto školním roce vybráno k finanční podpoře. Neznamená to však, že téma nemůže být realizováno, téma můžete se svým studentem zpracovat, přihlásit ho do školního kola SOČ na příslušné střední škole a soutěžit ve všech dalších kolech SOČ.

 

To zda bylo vaše téma chváleno či nikoliv zjistíte na webových stránkách JCMM pod záložkou TÉMATA. Pokud najdete v tabulce témat u svého tématu informaci, že téma je podpořeno, znamená to, že bylo schváleno k finanční podpoře. Pokud u svého tématu najdete informaci, že téma bylo vypsáno, znamená to, že finančně podpořeno nebude.

V informačním systému jsou pak podpořená témata označena stavem SCHVÁLENO.

 

Témata, která nebyla finančně podpořena mohou být zpracována a obhájena ve všech kolech SOČ, jen na ně nebude možné čerpat peníze na materiál od JCMM.

 

Bohužel studenti z jiných krajů než je Jihomoravský se k finančně podporovaným tématům Jihomoravského kraje hlásit nemohou. Studenti si mohou najít školitele ve svém kraji, nebo se školitelem spolupracovat bez finanční podpory JMK.