FAQ

Studenti Vědci Učitelé Vše

Projekt SOČ

Témata, která nebyla finančně podpořena mohou být zpracována a obhájena ve všech kolech SOČ, jen na ně nebude možné čerpat peníze na materiál od JCMM.

 

Bohužel studenti z jiných krajů než je Jihomoravský se k finančně podporovaným tématům Jihomoravského kraje hlásit nemohou. Studenti si mohou najít školitele ve svém kraji, nebo se školitelem spolupracovat bez finanční podpory JMK.