FAQ

Studenti Vědci Učitelé Vše

Projekt SOČ

Motivační dopis napište společně. Podává se jeden na každé téma SOČ, a jelikož se hlásíte k řešení dohromady, tak i před školitelem budete vystupovat jako jeden celek.

 

Přihláška pro témata je stejná. Rozdělení je pouze kvůli snazší distribuci témat mezi studenty. Když u obou témat, na která se přihlásíš, vyberou školitelé mezi ostatními studenty právě tebe jako nejlepšího (nebo se přihlásíš pouze ty), budeme mít  jasný signál, o které téma máš větší zájem. Nebudeme tě tak "nutit" řešit téma, které je pro tebe méně zajímavé. Znevýhodnění oproti dalším studentům přihlášeným ke stejnému tématu není.

 

Kategorie 1 v znamená, že téma už má svého řešitele.

Kategorie 2 znamená, že se k tématu můžeš hlásit.

Kategorie 3 znamená, že máš zkontaktovat školitele sám rovnou, mimo cestu skrz JCMM. Nebudeš tedy zařazen do programu Podpora SOČ.

 

Ideální je pokud jsou dvojice nebo klidně i více studentů z jedné školy. Potom se nemusí řešit, kdo je hlavním řešitelem a kdo je spoluřešitel, pak vystupují jako jeden celek. Pokud jsou řešitelé z jiných škol, musí se domluvit, kdo je hlavním řešitelem a kdo spoluřešitel. SOČka se pak obhájí na škole hlavního řešitele.

 

Zeptejte se u vás na škole školního koordinátora SOČ, kdy škola vyhlásí školní kolo SOČ bývá to zpravidla v průběhu měsíce ledna a února. Školní kolo si každá škola vyhlašuje sama a proto není možné přesně říct, kdy to bude u vás na škole.

 

Témata, která nebyla finančně podpořena mohou být zpracována a obhájena ve všech kolech SOČ, jen na ně nebude možné čerpat peníze na materiál od JCMM.

 

Bohužel studenti z jiných krajů než je Jihomoravský se k finančně podporovaným tématům Jihomoravského kraje hlásit nemohou. Studenti si mohou najít školitele ve svém kraji, nebo se školitelem spolupracovat bez finanční podpory JMK.