Podcast o identifikaci nadaných dětí

Poslechněte si PODCAST JCMM, příspěvek online konference, s Doc. PhDr. Šárkou Portešovou, Ph.D., z Fakulty sociálních studií MU, Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny.

Podcast přináší informace o tom, proč je v ČR málo identifikovaných nadaných dětí, které typy nadaných žáků nám ve vzdělávacím systému nejčastěji chybí a konkrétní kroky, jak tuto nepříznivou situaci řešit.

Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.
 
Kompletní záznam konference naleznete také na youtube.
 

Nejsnadnější cesta k poslouchání podcastů je pomocí aplikace –> čtečky podcastů. Pokud máte iPhone nebo iPad, aplikace Podcasty se zde již nachází.