Jak zajistit podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách?

Poslechněte si podcast JCMM, který je součástí online konference Podpora Nadaných.

V aktivitě projektu iKAP JMK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), která je realizována ve spolupráci s JmK, si klademe za cíl podpořit rozvoj nadaných žáků. Důraz je kladen na vytvoření systému, který umožní nadané žáky odhalit a podpořit, a zároveň zajistí podporu učitelům při vzdělávání nadaných ve školách. Další aktivity směřují k podpoře nadaných prostřednictvím mentorské sítě či rozvojových aktivit. V prostorách JCMM vzniká také poradenské centrum pro rodiče a děti.

Zapojte se do nového projektu. Představujeme Vám tým, se kterým se budete setkávat:

Kompletní záznam konference naleznete také na youtube. Materiál a záznamy příspěvků byly vytvořeny v rámci projektu iKAP JMK II  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177) v aktivitě Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji.