Eye-tracking (oční kamera) - výběr a tvorba učebního textu pro výuku matematiky
 
Dobrý den, děkuji za zorganizování zajimavého semináře 2. 11. 2018. Dozvěděl jsem se, jak měřit pozornost či zájem dětí o jednotlivé části pracovních listů. Je velká škoda, že měření je tak nákladné, neboť se domnívám, že by mělo v pedagogice velmi široké uplatnění. Ještě jednou děkuji. L. Dvořák

 

Dobrý den, workshop byl pro mě přínosný jako zamyšlení nad tím, jak sestavovat např. pracovní listy a přinesl mi i náměty na další podporu a rozšiřování matematické čtenářské gramotnosti. Eva Břicháčková

M- workshop byl pro mne velice zajímavý, i když v pátek odpoledne už jsem byla hodně po celém týdnu unavená. Moc jsem nevěděla, co mám od tohoto workshopu očekávat. Byla jsem ale zvědavá, co nového se dozvím v prostorách Mendelovy univerzity. Opět setkání s milými kolegy - úžasná možnost sdílení. Díky za ni.

Nikdy jsme si neuvědomovala, že když čtu nějaký text, tak nečtu vždy od prvního písmenka prvního slova nahoře na stránce směrem dolů, ale že to může být úplně jinak, že moje oči mohou skákat, těkat a že jsou místa na stránce, kterým věnujeme více pozornosti, než jiným místům. Též jsem si myslela, že barevné obrázky spíše rozptylují a že je lepší sem tam volit i černobílé, ale dozvěděla jsem se, že černobílé jsou už dávno out a že jim skoro nikdo při čtení nevěnuje pozornost, podobně, jako když chci šetřit kapsu rodičů studentů a z barevných pracovních sešitů jim černobíle kopíruji čas od času nějakou tu úlohu, materiály. Také volba barevných kombinací při volbě pracovních listů či prezentace v powerpointu - teorie barev - je důležité se nad touto problematikou též zamyslet, jak která barva může působit....

Mrzí mne ale, že nakladatelé učebnic moc nestojí o spolupráci s výzkumníky této metody a s touto technologií a že neberou poznatky této metody moc na zřetel, nezajímá je to, bohužel. Je to veliká škoda, neb by to mohlo napomoci dětem, žáčkům, studentům při jejich učení, studiu, čtení.... Kéž by si lidé více uvědomovali, že to, co vložíme do dětí, se nám navrátí a nekoukali se jen kolik kdo na čem vydělá. Lektoři říkali, že této metody se zejm. v současné době využívá v marketingu. Kéž by se našli i nějací osvícenci a vhodná konstalace hvězd a poznatky z této metody se využívalo více a více v pedagogice.

Marie Mejzlíková

 

Vizualizace v matematice užitím didaktických pomůcek (operace s čísly a výrazy) pro SŠ  11. 12. 2018

Chtěla seminář pochválit, byl velmi dobře připravený. Je pravda, že na gymnáziu tyto postupy asi nevyužiji, ale není na škodu rozšířit si obzory a vidět, jak se dá pracovat na nižších stupních. Už jen proto, kdybych někdy měla žáka, který tento postup ze základní školy používá, abych věděla, o co jde.
S pozdravem
Anna Dostálová