M-exkurze do Mahenova divadla

Dobrý den, 

nic moc jsem si od této akce nesliboval. Skutečnost mě přesvědčila, že projekt má smysl.

Bylo to zábavné a matematika prostoupila nenápadně na povrch. A byla hezkým a zábavným zpestřením a nakonec i vrcholem celého dne.

Moc vám fandím
s pozdravem Ivo Pecl

 

 

M-exkurze do ZOO Brno, Mahenova divadla a DRFG Areny - Kometa Brno

Matematické exkurze, kterých jsme se s žáky 3. tříd zúčastnily, hodnotíme velmi kladně.

 

Celá příprava akce byla na vysoké úrovni, odborná realizace pracovních listů byla velmi dobrá.

 

Je potřeba vždy správně zvolit míru znalostí žáků 3. a 4. tříd, aby byly pracovní listy pro ně vhodné a neodradila je vysoká náročnost. Matematická gramotnost u žáků 1. stupně ZŠ je tímto způsobem velmi dobře rozvíjena, celou myšlenku umocňuje velmi vhodně zvolené atraktivní brněnské prostředí.

 

Doporučily bychom matematické pracovní listy plnit v průběhu celého dopoledne raději v kratších blocích a nikoli najednou v jednom celku. U starších dětí už by toto nemělo být nutné.

 

Děkujeme za realizaci, děti si odnesly z exkurzí spoustu příjemných zážitků a díky tomu, že jsme od tvůrců pracovních listů dostaly jejich kopie, můžeme tak myšlenku přiblížit dětem cestu za zábavnou matematikou přenést i do běžných vyučovacích hodin směrem k dalším žákům.

Se srdečným pozdravem 

Eva a Barbora Peškovy

Tyršova ZŠ

Kuldova 38

 

 

Matematická exkurze do hokejové haly

Ve středu 31. 10. 2018 se 5 žáků ze čtvrté třídy zúčastnilo matematické exkurze. Konala se v DRFG aréně, ve které hraje KOMETA BRNO. Podívali jsme se do kabin domácích i hostů, byli jsme i ve VIP sektoru. Plnili jsme přitom různé úkoly. Třeba zjistit, kolik lidí se vejde do celé budovy. Dozvěděli jsme se, že podle typu akce to může být 8 až 10 tisíc diváků. Také jsme několika způsoby měřili, kolik má hrací plocha na délku a na šířku. Největší zážitek ale byl, když na led přijeli hráči Komety a začali trénovat. Mohli jsme si také koupit různé suvenýry s logem Komety. Většinou jsme si koupili náramky, abychom měli něco na památku. Exkurze se nám moc líbila. Škoda, že nemohla jet celá třída.

Čtvrťáci z Brankovic

 

M-exkurze do ZOO Brno pro SŠ 14. 11. 2018

 

Počítané příklady se mi velmi líbily - studenti si trochu stěžovali, že "to je přece fyzika", ale já to naopak oceňuji - je fajn, když problémy nemáme pod škatulkou "fyzika" nebo "matematika" a když se to někdy propojí.

Jen mám pochybnosti o tom, že by akce tak, jak proběhla, byla efektivním učením matematiky pro celou třídu, o jednom učiteli. Myslím, že by zejména horší studenti počítání brzy vzdali a nedělali nic... takže by z toho byla spíše biologická exkurze. Navíc si myslím, že středoškoláci už k počítání příkladu o lvovi nepotřebují lva nutně vidět:-), takže by skvěle nachystané příklady mohli klidně počítat ve škole, což by mělo i tu výhodu, že by se pak řešení dalo ukázat na tabuli nebo promítnout, což v ZOO nejde.

Zdraví  Petra Eliášová

M-exkurze Lodní doprava Brno-Bystrc pro SŠ 26. 11. 2018

Návštěva lodí v doku byla pro mne velice zajímavá a inspirující. Baterie, které pohání lodě - úžasné, nikdy jsem neviděla tolik baterií pro 6 lodí.

Původně jsem měla smíšené pocity, co od exkurze v docích brněnské lodní dopravy očekávat. Myslela jsem si, že to kluky nebude moc zajímat, co zase budou počítat,..... Nakonec jsem byla velice mile překvapená, jak naši studenti se ponořili do problematiky a celé dopoledne počítali a počítali, až se jim z hlav kouřilo.  Též jsem měla možnost pouze pozorovat své studenty při práci (nebyla jsem v roli učitele, lektora, ale jen pozorovatele) - jak samostatně pracují a i spolupracují. Díky za tuto úžasnou možnost.

Děkuji velmi pěkně lektorce za zajímavé příklady zejm. z kombinatoriky s lodní a vodní tématikou. Určitě využiji ve své praxi, min. jako zpestření mých hodin ve škole - kde vlastně tu matematiku v životě využijeme, najdeme. Proto díky všem, kteří mne inspirují a předávají své zkušenosti, materiály dále. Děkuji moc za toto sdílení. Veliké díky celému týmu za vše. Krásné dny a hodně energie do dalších dnů.

Majka Mejzlíková

 

M-exkurze Lodní doprava Brno-Bystrc pro ZŠ 1. stupeň

Při příchodu vodáckým pozdravem přivítala paní Školová pět dětí z třetích tříd naší školy a rozdala občerstvení, které hned využila k matematickým příkladům. Potom se děti přesunuly do prostoru Dopravního podniku města Brna na Brněnské přehradě, kde pro ně měla paní Pavlíčková připravené zajímavé matematické úkoly. Děti z geometrických tvarů skládaly parník, a následně počítaly, kolik může parník přepravovat lidí. Také počítaly příklady s cestujícími, kteří cestují parníkem po přehradě. Zajímavá byla šifra s vlajkovou námořní abecedou.

Pak šly děti s vedoucím lodní dopravy, panem Eclerem, na prohlídku hangáru, kde byly umístěny lodě. Mohly si zblízka prohlédnout parník Brno a Lipsko a dozvěděly se spoustu zajímavých věcí. Taky se naučily nějaké lodní uzly a na závěr pro ně byla připravena pokladovka. Děti využily informace z prohlídky, vypočítaly zadané úkoly a tím vyluštily text, který jim prozradil, kde najdou poklad. Naši třeťáci vyhráli. O poklad se podělili s dalšími dětmi. Rádi bychom si podobnou akci zase někdy zopakovali.

ZŠ Brankovice