RU EN CS

                                                            

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROGRAMU Somopro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers je grantový program, jehož cílem je přivést špičkové vědce ze zahraničí na výzkumné instituce v Jihomoravském kraji.    


SoMoPro a jeho následovník, SoMoPro II, jsou úspěšnými příklady ojedinělé spolupráce politické a akademické sféry.

Program je kofinancován z regionálních i evropských zdrojů (prestižní Akce Marie Curie, viz níže) a v průběhu let své existence se stal vzorem pro další programy v celé Evropské unii. 

SoMoPro byl pilotním programem, běžícím v letech 2009-2013. Má za sebou dvě úspěšné pilotní výzvy, v nichž byly přiděleny granty 6 českým a 21 zahraničním vědcům.

Jeho úspěšným následníkem je SoMoPro II. V jeho třetí výzvě bylo přiděleno 12 gantů, z toho 4 českým a 8 zahraničním vědcům. Výsledky čtvrté výzvy programu byly zveřejněny v prosinci 2013 a bylo v ní podpořeno 13 vědců.


Charakteristika programu 

U obou programů je 60% financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje, zbývajících 40% je pokryto ze zdrojů Evropské komise, konkrétně z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu Evropské komise. Je vytvořen jako obdoba incoming grantů a reintegračních grantů v Akcích Marie Curie (IIF, IEF, CIG). 

Cíle programu:

1) Podporovat aktivity a projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Jihomoravském kraji.

2) Poskytnout výzkumníkům plnohodnotné zázemí pro získávání nových znalostí a kariérní rozvoj.

Program SoMoPro je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Podporuje projekty v přírodovědeckých, lékařských a technických oborech; výběr konkrétního tématu vědeckého projektu přísluší žadateli o grant. Finanční příspěvek z grantu pokrývá 100% způsobilých výdajů


Rozpočet

SoMoPro a jeho pilotní běh trval po dobu 4 let (2009-2013). Celkový rozpočet programu činí 3.887.158 €.

SoMoPro II je naplánováno na období 5 let (2012 - 2017), jeho rozpočet činí 4.766.562 €.

K datu 30.9.2013 poslední z vědců ukončil svůj projekt v rámci SoMoPro. V jeho průběhu bylo realizováno dohromady 668 člověko-měsíců. Celkem 12 vědců programu SoMoPro obdrželo nabídku pokračovat v Brně v pracovním úvazku či získali prostředky na další výzkumnou činnost (post-doc grant) - tímto  je naplňována podstata programu: přilákat a udržet vědce v JMK.  

Program SoMoPro je administrován Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které má na starosti příjem a hodnocení žádostí i celkovou administraci programu. Udělování grantů je pak plně v kompetenci Jihomoravského kraje (JMK), který uzavírá grantové smlouvy s vědecko-výzkumnými organizacemi. 

SoMoPro tým

Barbora Postránecká, Michael Doležal, Jan Bogdan 

Aktuality

SoMoPro na vlně dobrých zpráv!

SoMoPro na vlně dobrých zpráv!

Jarní vítr nám do SoMoPro přinesl monžství novinek, o které bychom se s Vámi rádi podělili. Předně, v JCMM s...

8. 4. 2015 Brno Ph.D. talent, SOČ

Nabídka stipendií pro post-doky - University of Turin

Nabídka stipendií pro post-dok...

Univerzita v Turíně vyhlašuje v rámci svého COFUNDu 2. kolo výzvy "2020 researchers: Train To Move (T2M)...

6. 3. 2015

Ve vlastních rukou - SoMoPro zve na TEDxBrno 2014!

Ve vlastních rukou - SoMoPro zv...

28. června 2014 se v inspirativních prostorách divadla Reduta již po čtvrté koná prestižní událost TEDxBrno, ...

14. 5. 2014 PPNS, Brno Ph.D. talent, Nauč se a uč

 
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin