RU EN CS

                                                            

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH PROGRAMU Somopro

The South Moravian Programme for Distinguished Researchers je grantový program, jehož cílem je přivést špičkové vědce ze zahraničí na výzkumné instituce v Jihomoravském kraji.    


SoMoPro a jeho následovník, SoMoPro II, jsou úspěšnými příklady ojedinělé spolupráce politické a akademické sféry.

Program je kofinancován z regionálních i evropských zdrojů (prestižní Akce Marie Curie, viz níže) a v průběhu let své existence se stal vzorem pro další programy v celé Evropské unii. 

SoMoPro byl pilotním programem, běžícím v letech 2009-2013. Má za sebou dvě úspěšné pilotní výzvy, v nichž byly přiděleny granty 6 českým a 21 zahraničním vědcům.

Jeho úspěšným následníkem je SoMoPro II. V jeho třetí výzvě bylo přiděleno 12 gantů, z toho 4 českým a 8 zahraničním vědcům. Výsledky čtvrté výzvy programu byly zveřejněny v prosinci 2013 a bylo v ní podpořeno 13 vědců.


Charakteristika programu 

U obou programů je 60% financováno z rozpočtu Jihomoravského kraje, zbývajících 40% je pokryto ze zdrojů Evropské komise, konkrétně z Akcí Marie Curie 7. Rámcového programu Evropské komise. Je vytvořen jako obdoba incoming grantů a reintegračních grantů v Akcích Marie Curie (IIF, IEF, CIG). 

Cíle programu:

1) Podporovat aktivity a projekty v oblasti vědy, výzkumu a inovací v Jihomoravském kraji.

2) Poskytnout výzkumníkům plnohodnotné zázemí pro získávání nových znalostí a kariérní rozvoj.

Program SoMoPro je součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Podporuje projekty v přírodovědeckých, lékařských a technických oborech; výběr konkrétního tématu vědeckého projektu přísluší žadateli o grant. Finanční příspěvek z grantu pokrývá 100% způsobilých výdajů


Rozpočet

SoMoPro a jeho pilotní běh trval po dobu 4 let (2009-2013). Celkový rozpočet programu činí 3.887.158 €.

SoMoPro II je naplánováno na období 5 let (2012 - 2017), jeho rozpočet činí 4.766.562 €.

K datu 30.9.2013 poslední z vědců ukončil svůj projekt v rámci SoMoPro. V jeho průběhu bylo realizováno dohromady 668 člověko-měsíců. Celkem 12 vědců programu SoMoPro obdrželo nabídku pokračovat v Brně v pracovním úvazku či získali prostředky na další výzkumnou činnost (post-doc grant) - tímto  je naplňována podstata programu: přilákat a udržet vědce v JMK.  

Program SoMoPro je administrován Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které má na starosti příjem a hodnocení žádostí i celkovou administraci programu. Udělování grantů je pak plně v kompetenci Jihomoravského kraje (JMK), který uzavírá grantové smlouvy s vědecko-výzkumnými organizacemi. 

SoMoPro tým

Barbora Postránecká, Michael Doležal, Jan Bogdan 

Aktuality

Nabídka stipendií pro post-doky - University of Turin

Nabídka stipendií pro post-dok...

Univerzita v Turíně vyhlašuje v rámci svého COFUNDu 2. kolo výzvy "2020 researchers: Train To Move (T2M)...

6. 3. 2015

Ve vlastních rukou - SoMoPro zve na TEDxBrno 2014!

Ve vlastních rukou - SoMoPro zv...

28. června 2014 se v inspirativních prostorách divadla Reduta již po čtvrté koná prestižní událost TEDxBrno, ...

14. 5. 2014 PPNS, Brno Ph.D. talent, Nauč se a uč

Staňte se hodnotitelem SOČek

Staňte se hodnotitelem SOČek

Díky ochotě školitelů mohou středoškoláci během psaní SOČky pracovat na svém profesním snu. Pod vedení...

3. 4. 2014 Brno Ph.D. talent, SoMoPro

 
 

Spojujeme studenty, učitele, vědce i ty, kdo chtějí své know-how předat dál. Vytváříme síť lidí zapojených do studia nebo práce v oblasti přírodovědy a techniky.

Více

Podpořte nás na sociálních sítích

Facebook Twitter Google + Linkedin