Vaření piva

Lektoři: Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Datum konání: 18.12.2018
Hodina od: 12:00
Hodina do: 18:00
Obsazenost / Kapacita: 2 / 8
Popis: <p style="font-family: tstar_czmedium; font-size: 14px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(246, 246, 246);"> Sraz na praktickou č&aacute;st 11:50 v r&aacute;mci T-exkurze &bdquo;Dom&aacute;c&iacute; vařen&iacute; piva&ldquo; bude ve vestibulu (u vr&aacute;tnice) Fakulty chemick&eacute;, Vysok&eacute;ho učen&iacute; technick&eacute;ho v Brně, Purkyňova 118/464, 612 00 Brno.</p> <p style="font-family: tstar_czmedium; font-size: 14px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(246, 246, 246);"> Stač&iacute;, když nasednete na tramvaj č. 12 a dojedete na konečnou zast&aacute;vku &ndash; Technologick&yacute; park. Modr&aacute; budova nese označen&iacute; FCH VUT.</p> <p style="font-family: tstar_czmedium; font-size: 14px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(246, 246, 246);"> sebou přezůvky a čist&eacute; b&iacute;l&eacute; tričko, něco na psan&iacute; (včetně tužky), určitě si budete dělat hodně pozn&aacute;mek. Fotoapar&aacute;t či mobiln&iacute; telefon je dovoleno použ&iacute;vat. V př&iacute;padě, že ti v teoretick&eacute; č&aacute;sti nebylo něco jasn&eacute;, může&scaron; si připravit ot&aacute;zky, na kter&eacute; ti s radost&iacute; odpov&iacute;m.</p> <p style="font-family: tstar_czmedium; font-size: 14px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); background-color: rgb(246, 246, 246);"> Bloud&iacute;&scaron; nebo m&aacute;&scaron; zpožděn&iacute;? Kontaktuj Adrianu Pavlů 602 602 054</p>