Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2018/2019

 

Pro studenty z Běloruska, Srbska, Moldávie, Makedonie a Bosny a Hercegoviny

 

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce:

  • A) Programy začínající v zimním semestru ( září/říjen 2018 ):

Vysoké učení technické, fakulta informačních technologií

Computer Graphics and Multimedia

Vysoké učení technické , fakulta strojního inženýrství

Engineering Mechanics and Biomechanics

Vysoké učení technické Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT     

Biomedical and Ecological Engineering

 

  • B) Programy začínající v letním semestru ( únor 2019)

Masarykova univerzita, fakulta informatiky

Service Science, Management, and Engineering

Embedded Systems

Information Technology Security

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Economic Informatics

 

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.) – kontakt: Iveta Kumstátová - iveta.kumstatova@jcmm.cz
  • Celkem bude uděleno nejvýše 25 stipendií

 

KDO může zažádat:

  • Studenti z výše uvedených zemí s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

 

JAK a KDY zažádat:

    Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"

  • Pro akademický rok 2018/2019 přijímáme on-line přihlášky:

A) Programy začínající v zimním semestru (září/říjen 2018):

od 9. července 2018 do 10. srpna 2018

B) Programy začínající v letním semestru (září/říjen 2018)

Termín bude upřesněn

 

4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM

A) pro programy začínající v zimním semestru (září/říjen 2018):

Od 1. 7. 2018 do 10. 8. 2018

B) Programy začínající v letním semestru (únor 2019)

Od 1.11 2019 do 1.prosince 2019

 

2. Podání přihlášky na univerzity

A) pro programy začínající v zimním semestru (září/říjen 2018):

Od 1.7. 2018 do 10. 8. 2018

B) Programy začínající v letním semestru (září/říjen 2018)

Termín bude upřesněn

 

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace - uznání předchozího vzdělání

 

4. Do 15. srpna 2018 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor

 

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Lenku Neumanovou - +420 603 142 024, neumanova@jic.cz

 

 

Ing. Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz