Mimořádná stipendia pro studenty v anglických studijních programech pro akademický rok 2018/2019

 

Pro studenty z Běloruska, Srbska, Moldávie, Makedonie a Bosny a Hercegoviny

 

Podporovány jsou obory v navazujícím magisterském studiu vyučovaném v anglickém jazyce:

  • Programy začínající v letním semestru ( únor 2019)

Masarykova univerzita, fakulta informatiky

Service Science, Management, and Engineering

Embedded Systems

Information Technology Security

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Economic Informatics

 

CO program nabízí:

  • Stipendium na úhradu poloviny nákladů školného ve vybraných oborech vyučovaných v anglickém jazyce až do výše 1500 EUR ročně po dobu řádného studia magisterského oboru
  • Bezplatný poradenský servis - pomoc s přihlašovací procedurou na vysoké školy a během prvního roku studia (nostrifikace diplomů, informační servis, víza, studijní záležitosti atd.) – kontakt: Iveta Kumstátová - iveta.kumstatova@jcmm.cz
  • Celkem bude uděleno nejvýše 10 stipendií

 

KDO může zažádat:

  • Studenti z výše uvedených zemí s ukončeným bakalářským vzděláním odpovídajícího oboru do věku 30 let.

 

JAK a KDY zažádat:

    Registrujte se v sekci "Jak se přihlásit"

Programy začínající v letním semestru (únor 2019)

Od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 

4 základní kroky ke stipendiu:

1. Podání on-line přihlášky ke stipendiu na JCMM

Programy začínající v letním semestru (únor 2019)

Od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 

2. Podání přihlášky na univerzity

Programy začínající v letním semestru (září/říjen 2018)

Od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 

3. Pohovory či zkouška na vysokou školu – může být prominuto na základě výsledků předchozího studia. Ke studiu je třeba nostrifikace - uznání předchozího vzdělání

 

4. Do 7. 12. 2018 finální výběr stipendistů pro studium v zimním semestru. Pro úhradu stipendia je nezbytné přijetí ke studiu na zvolený obor

Milí studenti, radíme vám, abyste se v případě zájmu o studium a stipendium hlásili co nejdříve. Rádi Vás nasměrujeme v oblasti získání víza i jiných náležitostí. Pokud se Vám nepodaří obdržet brzkou odpověď, spojit se s vybranou fakultou, či byste se jen rádi na něco zeptali, prosím kontaktujte: Lenku Neumanovou - +420 603 142 024, neumanova@jic.cz

 

JAK SE PŘIHLÁSIT:

 

K žádosti o stipendium se zaregistrujte zde.

 

Současně je třeba podat přihlášku na některý z níže uvedených oborů

 

Žádosti pro akademický rok 2018/2019:

 

    Studijní programy začínající v letním semestru (únor 2019):

        Od 1. 10. 2018 do 30. 11. 2018

 

   Online odkaz na elektronické přihlášky jednotlivých oborů:

 

 

Programy začínající v letním semestru (únor 2019)

                 Masarykova univerzita, fakulta informatiky :

Service Science, Management, and Engineering

Embedded Systems

Information Technology Security

                 Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Economic Informatics

 

 On-line přihlášení na zvolený obor 1.10.2018 - 30.11.2018

Odeslání on-line přihlášky na zvolený studijní obor


On-line žádost o stipendium JCMM 1.10.2018 - 30.11.2018

Registrace do systému a podání žádosti o stipendium JCMM


Výběr držitelů stipendia JCMM 7.12.2018 - 7.12.2018

Vysoké učení technické, fakulta informačních technologií

Computer Graphics and Multimedia

Vysoké učení technické , fakulta strojního inženýrství

Engineering Mechanics and Biomechanics

Vysoké učení technické Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT      

Biomedical and Ecological Engineering

Masarykova univerzita, fakulta informatiky 

Service Science, Management, and Engineering

Embedded Systems

Information Technology Security

Mendelova univerzita, provozně ekonomická fakulta

Economic Informatics

Ing. Iveta Kumstátová

E-mail: iveta.kumstatova@jcmm.cz