Analýza nádorových buněk pomocí moderních mikroskopických technik.

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta lékařská
Další údaje o pracovišti: Ústav patologické fyziologie

Popis:

V rámci tohoto tématu budou studovány nádorové buňky pomocí moderních mikroskopických zařízení (multimodální holografický mikroskop, Nanolive) po působení stresových podmínek (fyzikální chemické stimuly).

Důraz bude kladen na zachycení netypických buněčných procesů - např. entóza a kanibalismus.