Hodnocení mikrobiologické kvality syrového kravského mléka z mlékomatů

Instituce: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Fakulta/ústav: Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Další údaje o pracovišti: Ústav hygieny a technologie mléka

Popis:

Cílem práce bude vyhodnotit mikrobiologickou kvalitu syrového kravského mléka z brněnských mlékomatů. Výsledky prováděných analýz porovnají mikrobiologickou kvalitu mléka různých dodavatelů během jednotlivých ročních období. Student se bude v průběhu roku podílet na odběru vzorků z mléčných automatů a analýzách prováděných v mikrobiologické laboratoři.