Sledování vlivu magnetického pole na cirkadiánní rytmus savců

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta přírodovědecká
Další údaje o pracovišti: UEB

Popis:

Pokračování v rozpracovaním projektu.