Digitalizace biologických preparátů na mikroskopu

Instituce: Vysoké učení technické v Brně
Fakulta/ústav: Fakulta informačních technologií
Další údaje o pracovišti: Ústav inteligentních systémů

Popis:

Cílem práce je digitalizace biologických preparátů za využití mikroskopu Olympus BX-61. Digitální výstupy lze poté použít ve výuce.