Arktida v mezinárodních vztazích

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií

Popis: