Reklama a středoškoláci

Instituce: Masarykova univerzita
Fakulta/ústav: Fakulta sociálních studií
Další údaje o pracovišti: Katedra mediálních studií a žurnlistiky

Popis:

Práce se zaměří na manipulace a stereotypy v reklamách a vnímání takových strategií vybranou skupinou středoškoláků.