Setkání předsedů předmětových komisí, setkání pro SŠ JmK