M-dílny, M-dílna pro učitele ZŠ II.st., Tělesa, 6. 11. 2018 Brno