ORION

Projekt ORION

 

Cílem projektu ORION je iniciovat institucionální a kulturní změny v organizacích financujících a realizujících výzkumné aktivity (RFPO - Research Funding and Performing Organisations). Projekt, a s ním spojená změna, je zaměřená na vědce, administrativní pracovníky a management v projektu zapojených organizací.

 

Vizí ORIONu je "zakomponovat" principy Open Science a pravidla odpovědného výzkumu a inovací (RRI), kterými jsou:

 • etika
 • rovnost pohlaví
 • řízení
 • otevřený přístup
 • zapojení veřejnosti a
 • vzdělávání v oblasti vědy

do pravidel řízení, procesů a postupů organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity. Aktivity ORIONu primárně cílí na organizace pracující v oblasti přírodních věd a biomedicíny. Během projektu se budeme snažit identifikovat hnací mechanismy a bariéry, zájmy a hodnoty, ale i realizovat "experimenty" a to formou zapojení občanů do výzkumných projektů, nových výzkumných strategií, nových typů financování a tvorby školicích materiálů.

 

ZÁKLADNÍ PRVKY PROJEKTU

Benchmarking - pro analýzu stávajícího stavu a přístupu k Open Science a ověření dostupných znalostí a nastavených postupů.

Experimenty – do projektu chceme zapojit různé zájmové skupiny, a to formou společných experimentů, které budou směřovány třemi hlavními směry:  otevření výzkumného prostoru; identifikaci rizik spojených s příchodem nových technologií, zapojení občanů do vědeckých projektů v základním výzkumu.

Školení – vytváření školících materiálů, realizace konkrétních školení založených na principech RRI a Open Science zaměřených zejména na vědecké pracovníky, administrativní pracovníky výzkumných organizací, ale i administrativní pracovníky agentur a státních organizací přerozdělujících finanční prostředky na vědu výzkum.

 

HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

V projektu ORION dojde k propojení několika cílových skupin,  a to zejména organizací financujících a realizujících výzkumné aktivity, občanů, politiků a zástupců  průmyslu. Veškeré materiály a školící podklady vzniklé v rámci ORIONu budou volně přístupné všem zájemcům.

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Koordinátor projektu:

 • CRG - Centre for Genomic Regulation, Španělsko

Partneři projektu:

 • ANT Foundation, Itálie
 • Babraham Institute, Velká Británie
 • CEITEC Masarykova univerzita, Česká republika
 • CRECIM, Universitat Autónoma de Barcelona, Španělsko
 • Instituto de Salud Carlos III, Španělsko
 • Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Německo
 • Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, Česká republika
 • VA (Public & Science), Švédsko

 

CO JE RRI?

RRI neboli “zodpovědný výzkum a inovace“ se snaží sladit procesy, výsledky výzkumu a inovací s hodnotami, potřebami a očekáváními společnosti. To vyžaduje přímou účast a zapojení mnoha stran, včetně aktivního zapojení veřejnosti do procesů spojených s výzkumem a inovacemi.

 

Pojďte do toho s námi!

 

Chcete-li zjistit více informací o ORIONu, navštivte stránky:

www.orion-openscience.eu

 

Sledujte nás na Twitteru@orion_opensci

 

Tento projekt obdržel finanční prostředky z programu Výzkum a vývoj Horizont 2020 Evropské unie v rámci grantové dohody č. 741527 a je realizován od května 2017 do dubna 2021.

Open Responsible research

and Innovation to further

Outstanding kNowledge