O centrech

Česká centra v zahraničí

 

Česká centra jsou součástí programu Stipendií pro zahraniční studenty vysokých škol.

Cílem našich mezinárodních center je nabídnout studentům partnerských univerzit kurzy českého jazyka, přiblížit kulturu České republiky a zájemcům o studium na vysokých školách v Brně poskytnout poradenskou pomoc.

NAŠE Česká centra

  • Kalašnikovova iževská státní technická univerzita – Iževsk, Rusko
  • Jugerská státní univerzita – Chanty-Mansijsk, Rusko
  • Kazaňská federální univerzita – Kazaň, Rusko

dříve jsme provozovali lektoráty v Uljanovsku (Rusko) a Luhansku (Ukrajina)

České centrum v Iževsku byl otevřen v akademickém roce 2009/2010 na Kalašnikovově iževské státní technické univerzitě. Tato univerzita dlouhodobě spolupracuje s Vysokým učením technickým v Brně. V současné době působí v Iževsku jako lektor Kryštof Bachmann.

Lektor Kryštof Bachmann - Iževsk, Rusko

České centrum v Chanty-Mansijsku byl založen v akademickém roce 2010/2011 na základě úzké spolupráce Jihomoravského kraje a Chanty-Mansijského autonomního okruhu (Jugry). Na lektorátu v Chanty-Mansijsku vyučuje český jazyk Ivana Vrajová.

Lektorka Ivana Vrajová - Chanty-Mansijsk, Rusko

České centrum v Kazani byl otevřen v říjnu v akademickém roce 2014/2015  na základě partnerství Jihomoravského kraje a Republiky Tatarstán. Jako lektor zde působí Martin Horn.

Lektor Martin Horn - Kazaň, Rusko

Centrum IŽEVSK

 

Lektor: Kryštof Bachmann

tel.:+79048377413

mail: kykak.b@seznam.cz

 

 

Lektorát se nachází ve městě Iževsk (rusky Иже́вск, udmurtsky Ижкар), které leží na východě evropské části Ruska. Iževsk je hlavním městem Udmurstské republiky a má přibližně 630 000 obyvatel. Město vzniklo roku 1760 jako osada pro dělníky slévárny hraběte Šuvalova pod názvem Iževskij Zavod. Roku 1807 zde byla založena zbrojovka, která zvláště v obdodí druhé světové války a po ní stála za velkým rozmachem města. Zbrojařská tradice ve městě pokračuje i nadále, vždyť Iževsk je kolébkou legendární AK 47 – kalašnikov.

České centrum, jehož hlavní náplní je výuka českého jazyka a propagace kultury, zahájilo svoji činnost 19. října 2009. Zázemí lektorátu poskytuje Kalašnikovova iževská státní technická univerzita, z jejichž řad se rekrutuje drtivá většina návštěvníků kurzů češtiny.

Kde nás najdete:

Lektorát se nachází ve čtvrti Metalurg, na rohu ulice Kirova a 30 let Pobedy v 5. korpusu IŽGTU vedle business centra Akadem-park. 

   Adresa:

   Centrum českého jazyka a kultury

   5. korpus ISTU
   30 let Pobedy 2
   Iževsk 46002
   Rusko

   kontakt: Kryštof Bachmann

 

   Spojení:
   zastávka Selchozakademia
   tramvaj: 1, 4, 7, 10
   autobus: 14, 29, 36, 78
   trolejbus: 6, 9
   maršutka: 52, 68

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita

Kalašnikovova iževská státní technická univerzita vznikla v únoru 1952 z původního Iževského strojního institutu. Na svém počátku měla pouze 3 studijní obory a 200 studentů. Hlavním podnětem vzniku univerzity byla výchova odborníků pro zdejší rozsáhlý zbrojní průmysl. V roce 2012, v rámci 60. výročí založení vysoké školy, se univerzita přihlásila k odkazu nejslavnějšího Iževčana, konstruktéra legendárního samopalu AK-47 Michaila Timofijeviče Kalšnikova, a přijala jeho jméno do svého názvu. Mimo samotný Iževsk má univerzita pobočky i v okolních městech Udmurtské republiky - Čajkovském, Glazově, Kambarce, Sarapulu a Votkinsku. Na 14 fakultách a 6 institutech studuje v současné době kolem 22000 studentů.

Odkaz na stránky univerzity: http://www.istu.ru/

 

 

 

 

 

 

Z historie lektorátu Iževsk

Lektorát v Iževsku a na něj navázané české centrum byl otevřen v říjnu 2009. Prvním lektorem byl Ivo Hopp. Iževsk nebyl vybrán čirou náhodou. Iževsk je, stejně jako Brno, městem s dlouholetou strojírenskou tradicí (zbrojovka, motocykly Iž, automobilový závod, rádiozávod a kosmický program Kupol). Při zřizování lektorátu jsme navázali na dlouhodobou spolupráci mezi VUT Brno a Iževskou technickou univerzitou. Na iževské univerzitě již dříve nepravidelně probíhala výuka češtiny pod vedením paní Jarmily Jurášové z VUT Brno, která jezdila do Iževsku učit studenty na jeden měsíc po dobu několika let. 

 

Lektorát původně fungoval jako součást katedry jazyků Fakulty dalšího vzdělávání v 7. korpusu Ižgtu. Původní vybavení bylo velmi skromné. Výuce češtiny nebyla vyhraněna samostatná učebna a místnost pro české centrum neexistovala, lektor se tak musel připravovat na chodbě a půjčovat knihy doma. Zřízením českého centra se zněkolikanásobil počet studentů češtiny i objem vzájemné výměny studentů mezi VUT a Iževskou univerzitou. Pro velký zájem bylo dokonce nutné některé zájemce o češtinu odmítnout. 

 

 

 

V únoru 2010 se lektorát přestěhoval do zbrusu nových prostor pátého korpusu Ižgtu. Výhodou tohoto přestěhování bylo získání samostatných prostor pro české centrum a vybavení moderní budovy. Nevýhodou se stala větší vzdálenost mezi zbývajícími budovami univerzity a novou budovou, čímž se vzdálila docházková vzdálenost pro studenty, kteří někdy musí v poklusu spěchat na hodinu češtiny. Také větší vzdálenost od jakékoliv jídelny nechává studenty napospas hladovému lektorovi.

 

V dubnu 2010 v nových prostorech proběhlo slavnostní otevření lektorátu za přítomnosti Generálního konzula ČR z Jekatěrinburgu Miroslava Rameše a delegace z JCMM. 

Během letních prázdnin 2010 proběhly v českém centru menší stavební úpravy a došlo k rozdělení centra na dvě samostatné místnosti – učebnu a kabinet s českou knihovničkou a prostorem pro přijímání návštěv. Lektor tak po roce definitivně získal prostory odpovídající významu malého českého centra. Změna nastala také ve formální struktuře a centrum bylo přiřazeno přímo pod mezinárodní oddělení univerzity.

Samotná výuka probíhala dvakrát až třikrát týdně v závislosti na skupině. Mimo to v druhém semestru byly tematické semináře zaměřené na lexikum jednotlivých studijních oborů, tak aby studentům byla ulehčena jejich adaptace na české vysoké škole. Na konci jarního semestru studenti skládají zkoušku podle Evropského referenčního rámce a jejich znalostí (A1,A2,B1 a B2). Každoročně odjíždí z Iževska studovat na brněnské vysoké školy až 30 studentů magisterských a doktorských studií.

 

 

České centrum se stalo místem nejen pro výuku češtiny, ale hlavně místem setkávání a poznávání nové kultury. Zvyklostí se staly české večery probíhající jeden až dvakrát měsíčně v závislosti na českých svátcích a tradicích. Tradičně k nám chodil Mikuláš, slavili jsme Masopust (Fašank) i Vánoce, učili se plést pomlázku na Velikonoce. Společně jsme sáňkovali na čemkoliv, pravidelně hráli volejbal a jiné sporty. Velký úspěch měla divadelní představení českých pohádek, pořádaných nejčastěji u příležitosti návštěvy delegace z partnerské VUT Brno.

 

V září 2012 nastoupila svoji misi v Iževsku nová lektorka Hanka Stýblová, která předtím působila na jiném lektorátu JCMM v Chanty-Mansijsku. Působila zde jeden akademický rok.

V letech 2013-14 zde působil Martin Horn. V roce 2015 Hana Lejskeová. Od září 2016 působí Kryštof Bachmann.

Vybavení

Lektorát sídlí v 8 patře nejnovější budovy univerzity s nádherným výhledem z okna na přehradu a celé město. Lektorát tvoří samostatnou jednotku formálně spadající přímo pod mezinárodní oddělení Kalašnikovovi iževské státní technické univerzity. Výuka českého jazyka probíhá v  samostatné učebně, která je umístěna na Institutu překladatelství. Učebna je vybavena televizorem a počítačem s tiskárnou a skenerem. Kromě toho lektorát intezivně využívá vybavení Institutu překladatelství jako různé audiopomůcky a interaktivní tabuli. Mimo učebnu patří k lektorátu místnost pro přijímání návštev s českou knihovničkou.

Knihovnička je skromná, odpovídající velikosti lektorátu. Veškeré vybavení bylo zakoupeno JCMM nebo získáno darem od VUT Brno nebo od předcházejích lektorů. Bibliotéka nabízí zájemcům kolem 100 knih české poezie a prózy, dvojjazyčné česko-ruské tituly, učebnice češtiny na bázi angličtiny a ruštiny, knihy o historii ČR, česko-ruské slovníky, mapy, CD romy, skripta VUT, propagační materiály Jihomoravského kraje a jednotlivých brněnských vysokých škol a české filmy. Soupis knih lektorátu naleznete zde: seznam knih lektorátu Iževsk

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

Zpráva Kryštofa Bachmanna za květen 2018

Na začátku května byla výuka jako obvykle trochu narušena jarními svátky. Mnozí studenti, kteří do Iževsku dojíždějí z okolních vesnic, odjeli domů na celé dva týdny. Se zbytkem kurzistů jsme se proto tolik nezabývali vážnými gramatickými jevy, ale zaměřili se spíše na konverzaci a poslech českých písní.

V polovině května studenti skládali zkoušky z českého jazyka, v tomto semestru většina z nich na úrovni A2. Studenti, kteří se zapsali do kurzu češtiny v únoru, zatím ke zkoušce nepřistupovali. Certifikát z úrovně A1 budou mít možnost získat až na konci příštího semestru.

Jako každý rok bylo třeba vyklidit lektorský byt a domluvit se s vedením kolejí, aby mi přidělili místnost, kde bych si mohl přes léto uložit osobní věci. Také jsem si musel vyřídit pracovní vízum na další semestr. Obvykle se povolení k pobytu pro lektora vyřizuje až v září, letos mi zaměstnanci mezinárodního oddělení univerzity všechny potřebné dokumenty obstarali již nyní. Ochota kolegů a přátelská atmosféra při jednání se zástupci IŽGTU na mne působí dojmem, že si na univerzitě existence lektorátu cenní. Možná k tomu přispěla i skutečnost, že lektor v Iževsku zůstává již třetím rokem.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za duben 2018

Duben je měsíc, ve kterém v Iževsku postupně taje sníh a zima definitivně polevuje. To se projevuje i v celkové atmosféře na lektorátu. První slunečné jarní dny blahodárně působily na lektora i na studenty. Ve výuce jsme se věnovali českým i ruským jarním lidovým tradicím. Na hodinu jsem přinesl vlastnoručně upletenou pomlázku a vyprávěl jim, jak se v Česku slaví Velikonoce. Poté jsme naše zvyky porovnávali s těmi ruskými. Se skupinami pro začátečníky jsme se zabývali modálními slovesy a minulým a budoucím časem. S mírně pokročilými studenty jsme se zaměřili především na stupňování přídavných jmen a příslovcí a některé pády množného čísla. V poslední skupině pro pokročilé zasvěcujeme hodiny hlavně velmi intenzivní konverzaci a přípravě na závěrečnou zkoušku z českého jazyka. Jedné studentce také pomáhám v přípravách na nostrifikační zkoušku ze zeměpisu. K tomuto účelu používáme učebnice zeměpisu pro střední školy, které si na mou radu opatřila v České republice.

V polovině dubna jsem se setkal s prvním prorektorem IŽGTU. Setkání bylo velmi milé, prorektor mi vyprávěl o své návštěvě České republiky a projevoval velký zájem o činnost Českého centra. Nabídl mi též pomoc při organizování prezentací na jednotlivých fakultách IŽGTU.

 

Zpráva Kryštofa Bachmanna za březen 2018


Během března se počet studentů ve skupinách pro začátečníky ustálil a výuka probíhala v poklidném pracovním duchu. Se studenty jsme probrali nejdůležitější pády a slovesa a procvičovali základní konverzaci. S mírně pokročilými jsme probírali například témata ideální bydlení, svátky, tradice a zdravý životní styl. Z gramatiky jsme prošli zejména kondicionál, imperativ a 5. pád. Kromě toho se neustále věnujeme i opakování již probraného učiva. Pokročilé studenty jsem zatěžoval složitým tématem globálních problémů. Zároveň se v úvodu každé hodiny bavíme o pořadech, které mají za úkol průběžně sledovat na českých internetových portálech. Na hodině jsme debatovali i o Mezinárodním dni žen a jeho smyslu, protože svátek patří v Rusku k těm významným. Jako téma pro diskuzi nám posloužily i ruské prezidentské volby. Protože o to mají studenti často zájem, snažím se jim přiblížit, jakým způsobem je dění v Rusku reflektováno v České republice.

 
 

 

 

 

  Centrum Chanty-Mansijsk

Lektorka: Ivana Vrajová

mail: ivrajova@gmail.com

 

kontaktní údaje:

Čechova 16

628 012 Chanty-Mansijsk

Tel.: (3467) 357 598

 

http://www.ugrasu.ru/czech-center-/

 

České centrum v západosibiřském Chanty-Mansijsku je zatím naším nejmladším a od mateřského Brna nejvzdálenějším lektorátem. Vzniklo v důsledku plodného strategického partnerství Chanty-Mansijského autonomního okruhu (Jugry) a Jihomoravského kraje. Svou působnost zahájilo v zimním semestru roku 2010 na půdě mladé, ale progresivní Jugerské státní univerzity. Ta potřebám centra vyšla vstříc vyčleněním samostatného kabinetu a poskytnutím učebny, kde se odehrává výuka českého jazyka.

Kurzy češtiny představují stěžejní náplň činnosti lektorátu. Jsou otevřené pro širokou veřejnost, ale hlavní díl účastníků tvoří univerzitní studenti, kterým se prostřednictvím kurzů otevírá možnost studia na některé z brněnských univerzit. Zásluhou vlastní knihovny, videotéky a dalších materiálů slouží centrum i jako zázemí pro aktivní propagaci a prezentaci České republiky.

Jugerská státní univerzita

Areál jedné z nejmladších univerzit Ruska (zal. r. 2001) stráží ti nejvousatější veteráni akademických tradic: Sókratés a Platón. Pokud jim oči zrovna nezakrývá sníh, kontrolují svým bronzovým pohledem docházku více než pěti tisíc studentů. Těm je na univerzitě k dispozici osm institutů zastřešujících třináct hlavních oblastí studia. Své obory si tu najdou jak příznivci technických směrů (včetně informatiky), tak ekonomovéprávnícipřírodovědci a zájemci o humanitní disciplíny. Kromě edukačních programů se univerzita věnuje také výzkumným projektům a úspěchy slaví i na poli sportu.  

         

Chanty-mansijsk Něco o působišti lektorátu     

 

 

„Nafta, šišky a zmrzlí mamuti." Tak obyvatelé Chanty-Mansijsku v ironické zkratce shrnují kladné i záporné aspekty života uprostřed nejrozsáhlejších mokřadů světa. Příznivou hospodářskou situaci vyvažuje odlehlost oblasti a její drsné klima. Vzmach podnícený těžbou ropy však z Chanty-Mansijsku učinil přívětivější místo, než naznačuje jeho nepřístupná poloha. 

 

 

Jako metropole stejnojmenného autonomního okruhu, jenž zabírá rozsáhlou část západní Sibiře, plní Chanty-Mansijsk roli správního a společenského centra tohoto bohatého kraje. Každoročně se zde konají prestižní závody v biatlonuplavání či šachu; probíhá tu mezinárodní filmový festival; na jeviště městského divadla zavítají i takové persony světového umění jako Emir Kusturica (na snímku).

 

 

 

Podle aktuálních statistik žije v Chanty-Mansijsku asi 80 tisíc lidí. Mnozí pracují v ropném průmyslu, který táhne výši průměrné mzdy v regionu téměř k 50 tisícům rublů. Obyvatelé 3 000 km vzdálené Moskvy si nevydělají o mnoho víc...

 

 

Další informace o městě a jeho historii získáte například tady; aktuality z městského dění naleznete zde a zajímavosti z města i okolí lze čerpat třeba odsud. Pokud uvažujete o návštěvě Chanty-Mansijsku, hodí se znát informace o počasí.

 

 

 

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU :

 ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA DUBEN 2018:

V dubnu jsem se studenty probírala novou gramatiku i opakovala již naučenou kvůli blížící se zkoušce. S mírně pokročilými jsme opakovali nominativ a akuzativ plurálu a všechny třídy sloves v přítomném čase a naučili se budoucí čas perfektivních sloves. Se středně pokročilými jsme opakovali z pádů zejména genitiv plurálu a lokál singuláru. S těmito dvěma pády mají zatím největší problém. Také jsme zopakovali vokativ při nové gramatice – imperativ. S nejpokročilejší skupinou jsme hlavně rozšiřovali slovní zásobu a zaměřili se na poslechy a konverzaci. Opakovali jsme slovesné způsoby i časy, témata – počasí, cestování, dopravní problémy, venkov versus město. Se začátečníky jsme dokončili poslední slovesnou třídu a zopakovali jsme akuzativ. Kvůli svému mateřskému jazyku se studentům pletou zájmena osobní a přivlastňovací. Každou lekci se na tento problém zaměřujeme aspoň malým cvičením.

Každý týden se ve všech skupinách věnujeme slovní zásobě, gramatice, poslechu, psaní, čtení a konverzaci. Všechny tyto části také budou obsaženy v závěrečné zkoušce.

Jedna studentka v dubnu psala přijímací zkoušky na VUT na magisterský obor.

Moje kolegyně z USA a já jsme byly pozvány na ekostanici Jugerské státní univerzity na jeden víkend. Byl to opravdu skvělý zážitek.

 

  ZPRÁVA IVANY VRAJOVÉ ZA BŘEZEN 2018:

V březnu jsme pokračovali ve všech skupinách stejným tempem jako v únoru – nová gramatika a rozšiřování slovní zásoby. V dubnu budeme hlavně vše opakovat a studenti se budou připravovat k testu. Začátečníci se naučili další třídu sloves, napsat a říct své nacionále a přivlastňovací zájmena. S mírně pokročilými jsme začali plurál u jmen – naučili se nominativ, akuzativ a vokativ plurálu (kromě mužského životného, který je náročnější). Také se procvičili v řadových číslovkách.

Středně pokročilí si rozšiřují slovní zásobu hlavně podle učebnice Čeština pro život – cestování, počasí, roční období, doprava. Dokončili jsme u jmen pády v singuláru instrumentálem a v plurálu už nám chybí pouze lokál a instrumentál. Upevnili si znalost perfektivních a imperfektivních sloves. Problém jim dělá skládání klitik ve větě. Pokročilí si rozšířili slovní zásobu v tématech sociální sítě a dovolená + doprava. V gramatice jsme se zaměřili na předložky používané v různých pádech a spojky.

Se všemi skupinami jsme si také povídali o Velikonocích, o zvycích v Česku i v Rusku.

 

Lektorát v retrospektivě

Akademický rok 2011/2012 "za Uralem"  z pohledu českého lektora

Cílem činnosti zahraničních lektorátů JCMM je nejen výměna kontaktů akademických, ale i navázání a prohloubení vazeb kulturních. Letošní rok bychom mohli v obou oblastech označit za více než plodný.

Lektorát a na něj navázané České centrum de facto vznikl v září roku 2010. Zaměřením a posláním navazuje na intenzivní a kvalitní práci paní doktorky Jurášové, která svou aktivitou za podpory VUT Brno programu připravila takřka ideální startovací podmínky. S rozšířením činnosti lektorátu došlo přirozeně ke zvýšení počtu studentů češtiny, a tím i zvýšení počtu zájemců o studium v Brně.

Velmi potěšující je i kvalitativní zlepšení podmínek pro výuku. České centrum má k dispozici vlastní místnost vybavenou kulturními a studijními materiály (od knih přes DVD po informační brožury týkající se studia na brněnských univerzitách). Kromě daru Generálního konzulátu v Jekatěrinburgu v podobě knih jsou veškeré zmíněné artefakty ze zdrojů JCMM resp. univerzit. Pro výuku je vyhrazena sousední učebna, což je především po praktické stránce nesmírná výhoda. České centrum se stalo také místem setkávání a příjemných rozhovorů nejen pracovního charakteru.

Na kurzy češtiny v akademickém roce 2011/2012 docházelo více než padesát studentů. Téměř polovina z nich podala přihlášku na brněnské univerzity, z nich třetina byla přijata na základě přijímacích zkoušek nebo bez nich, pět studentů JCMM bude finančně podporovat ve formě stipendia. Selektivní trychtýřovitý proces posiluje kvalitu výběru uchazečů.

Z Ruska k nám neproudí jenom zlato černé, ale i zlato intelektuální. Lektor na příjmu.

Oboustrannost intelektuálního proudu směrem z ČR i do ČR můžeme vidět i na pilotním projektu studentských stáží. Tři uskutečněné studijní pobyty ruských studentů na VUT Brno, které těsně následovaly stáž doktoranda VUT na Jugerské státní univerzitě v Chanty-Mansijsku, vedly k obohacení výuky i k zintenzivnění kontaktů obou univerzit.

Samotná výuka probíhala dvakrát týdně v každé ze skupin, sobotní hodiny byly věnovány konverzaci a odbornému semináři. Na seminářích studenti přednášeli vlastní referát na samostatně zvolené téma a motivovali ostatní k diskusi. Obzvláště tyto hodiny se mi zdály být velmi přínosné. Koncem jarního semestru studenti skládali zkoušku různé úrovně Evropského referenčního rámce, v závislosti na jejich znalostech (A1, A2 a B1).

Kulturní život kolem Českého centra byl také dost rušný. Od září, kdy přijela delegace brněnských elit akademických, obchodních nebo politických, jsme se ještě dočkali návštěvy doc. Th.Dr. Kryštofa, PhD., arcibiskupa pražského, metropolity českých zemí a Slovenska. Už tradiční je setkání s českou biatlonovou reprezentací, a rovněž tradiční jsou utkání různého druhu – od bowlingu až po basketbal.

Díky studentům, kteří svojí motivovaností a zájmem vytvářejí ideální prostředí pro činnost Českého centra, byl rok 2011/2012 nejen úspěšným, ale i velmi příjemným. Bude se mi stýskat.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za květen 2012

Centrální událostí velmi krátkého měsíce května jsou výsledky přijímacího řízení, a to nejen na ESF MU, ale postupně i na ostatní obory jak z MU tak z VUT. Ve většině případů jde o pozitivní zprávy, ze kterých můžeme mít jenom radost.

V květnu studenti také skládali zkoušku ze standardního českého jazyka. Zkouška kopíruje evropský referenční rámec jak ve své obsahové náplni (čtyři části zkoušky: čtení s porozuměním, psaní, poslech s porozuměním a část ústní), tak v oblasti úrovňové - studenti měli příležitost přihlásit se na některou ze tří úrovní (A1, A2 a B1).

Z činnosti Českého centra stojí ještě za zmínku prezentace programu SoMoPro. Vzhledem k tomu, že publikum bylo už vyselektováno, byla prezentace na poměry malé univerzity dostatečně efektivní.

A jako poslední, zato velmi významná věc – akademická reprezentace Jugerské státní univerzity v čele s rektorkou UGU Taťánou Karminskou navštívila VUT v Brně. Jde o návštěvu oficiální, která by měla potvrdit vzájemné dobré vztahy a pole spolupráce ještě rozšířit. Doufejme, že se všechno podaří.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za duben 2012

Jestliže březen byl vyplněný nejrůznějšími aktivitami, o dubnu můžu říci totéž.

Jenou z těch výrazných byly přijímací zkoušky na Ekonomicko-správní fakultu MU. Samotným přijímačkám jsme věnovali jeden zcela samostatný seminář, ve kterém jsme zvládli teoretickou stránku psaní esejů. Ujasnili jsme si strukturu eseje a lehce se pobavili o tom, co znamená psát esej argumentační. Formou brainstormingu jsme vybrali různá témata, která si studenti potom vyzkoušeli napsat. Doufám, že jim to pomohlo v psaní eseje na čisto.

Příjemnou událostí byl jednorázový filmový klub. V tomto akademickém roce se mi bohužel z časových a technických důvodů nepovedlo navázat na dobrou tradici sobotního promítání českých filmů, ale myslím, že tohle jedno sobotní odpoledne, které jsme filmu a následné diskuzi věnovali, může být náplastí na bolístku. Alespoň na tu moji, vezmu-li v úvahu, že studenti technicky sami film zabezpečili, čímž v podstatě promítání umožnili, a břímě starostí vzali na svá bedra.

V rámci širší televizní relace na téma mobility a migrace především z Ruska do Evropy jsme přispěli svou troškou do mlýna. Celý pořad nás přiměl více a důkladněji zauvažovat na motivy dějů , kterých jsme součástí a mě osobně zároveň motivoval k úvaze nad kvalitou žurnalistické práce v Rusku:   http://www.ugoria.tv/index.php?r=11&n=771

Už několikrát jsem tu psala o tom, jak mě těší vzájemná výměna Jugerské státní univerzity a VUT v oblasti stáží.  V současné době v Brně pobývají tři studenti UGU na VUT. Myslím, že všechno probíhá k obapolné spokojenosti.

A ke spokojenosti mé také přispívá zvyšující se schopnost studentů mluvit a diskutovat v češtině. Poslední konverzační hodina mě přímo naplnila nadšením už proto, že nesoulad mezi našimi názorovými postoji byl hybným motorem diskuze, ne jejím koncem nebo komplikací. Účast studentů napříč skupinami navíc pomáhá tvořit velmi příhodnou atmosféru s různými pozicemi.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za březen 2012

Březen byl už tradičně poměrně bohatý na události. Výuku ozvláštnila přítomnost Davida, doktoranda z VUT Brno, který se podílel na tandemovém sobotním miniprojektu a hře a několikrát přišel k radosti všech i na standardní lekci. David se zapojil i do akademického života UGU, prezentoval svou dizertační práci na otevřené přednášce při naší společné prezentaci o studiu v Česku, JCMM a stipendijních programech se zaměřil na informace o VUT. Kromě toho jsme se snažili maximálně se vídat se studenty i mimo univerzitu. Nahrávaly tomu události v Chanty-Mansijsku (Světový pohár v biatlonu, Filmový festival, vyvrcholení hokejové sezóny).  Díky studentům jsme si všechny tyto akce vychutnali a pořádně užili. Už je pravidlem, že studenti se báječně o své hosty starají a patří jim zasloužený dík. 

 V samém konci měsíce března jsem otevřela dlouho chystanou novou skupinu studentů především kvůli ještě dodatečně přihlášeným stipendistům. Jestli dojde ke slučování starších skupin, není úplně jisté, ale v horizontu týdnů to plánuji.

Jako velmi produktivní hodnotím spolupráci s honorárním konzulem České republiky v Chanty-Mansijsku a prezidentem Chanty-Mansijské banky Dmitrijem Mizgulinem. Finanční podpora stážistů UGU při jejich studijní cestě do Brna je jen vyvrcholením zájmu o České centrum při UGU. Děkujeme za to.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za únor 2012

Konec měsíce února je a byl ve znamení maslenice, původně pohanského svátku konce zimy. Přestože vyhlašovat její úplnou kapitulaci by bylo předčasné, jaro je ve vzduchu cítit a jsme tomu všichni rádi. Atmosféře napomáhá i právě probíhající Mezinárodní filmový festival Duch ohně, kde se na moment objevili i čeští tvůrci a organizátoři, mezi jinými programová ředitelka zlínského festivalu Markéta Pášmová.

Studentům přibyl sobotní odborný seminář, od kterého si slibuji metodické navázání na konverzační hodiny s tím rozdílem, že témata se budou týkat už specifických témat.  Ambicí semináře je připravit studenty na akademické prostředí v ČR.

Tento týden uvidíme také první výstupy z projektu studentských stáží, které – a to píšu s potěšením – začínají fungovat oboustranně.  První doktorand z Brna přijede na studijní pobyt na Jugerskou univerzitu, naopak studenti UGU by měli oplatit svou návštěvou VUT koncem dubna. Projekt stáží se zdá být nosným a perspektivním a doufám, že v příští zprávě už budu moct zrekapitulovat první jeho hmatatelné výsledky.

Na jejich iniciaci má lví podíl PhDr. Jarmila Jurášová, jako ostatně na mnohých pozitivních věcech kolem lektorátů v Rusku. Chtěla bych jí vyjádřit svůj vděk.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za leden 2012

Měsíc leden byl ve znamení deadlinu podávání přihlášek na stipendium. Studenti doladili svoje poslední preference o vybraných oborech,  sehnali chybějící dokumenty, a tak zkompletovali svou přihlášku. Tento týden začala výuka, klasicky bude dvakrát týdně zaměřená na gramatiku a jednou týdně na konverzaci. Všechny skupiny budou ve studiu pokračovat, rozvrh se nijak dramaticky nemění, pouze došlo ke sjednocení dvou skupin v jednu. Vzniká tak nový žádoucí prostor pro buď otevření skupiny nové, nebo specializovaný seminář určený přímo pro studenty, kteří už do Brna přihlášku podali.
Velmi příjemnou a přínosnou skutečností byla návštěva doc. ThDr. Kryštofa, PhD., arcibiskupa pražského, metropolity českých zemí a Slovenska. Studenti se mohli zúčastnit jeho přednášky na téma vzdělávacího systému v rámci pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku. Česká delegace absolvovala prohlídku univerzity (především modlitebny a Českého centra).  Jeho Blaženost projevila živý a upřímný zájem o činnost centra, o jeho vybavení a aktivity. Slavnostní akce se účastnil i honorární konzul České republiky Dmitrij Mizgulin.  
Přítomnost honorárního konzula vedla k dalšímu pracovnímu setkání tentokrát přímo na půdě konzulátu, které vyústilo k navázání ještě těsnějších vztahů a intenzivnější spolupráce konzulátu a s Českým centrem.  To nám dělá obrovskou radost.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za prosinec 2011

Prosinec byl z větší části vyplněn administrativní činností (někteří ze studentů vyplňovali přihlášky a k tomu připravovali své dokumenty) a postupným zakončením kurzů.  Obojí bylo natolik časově náročné, že jakékoliv jiné aktivity odsouvám na dobu po svém návratu do Chanty-Mansijsku. Rozloučení se studenty bylo jako vždy velmi milé a ze strany studentů pozorné. Děkuju a přeju všem šťastný nový rok 2012!


Zpráva lektorky Hany Stýblové za listopad 2011

Podle všech předpokladů prezentace programu JCMM dala vzniknout nové skupině studentů. Počet studentů ve všech skupinách se stabilizoval na celkových zhruba 45 v pěti skupinách.  Všem zájemcům přibyla ještě sobotní lekce, která je zaměřená více na konverzaci než na gramatiku, zároveň je zahrnuta i lekce obsahující vybrané reálie České republiky. Dvě skupiny „konverzujících“ se také drží stabilně, tato doplňková lekce se ukazuje být velmi užitečnou pro komunikační kompetenci studentů a pro rozšiřování jejich znalostí o kulturním prostředí České republiky v nejširším smyslu slova.
Velmi příjemnou a stmelující akcí byla výzva studentům anglického jazyka sehrát přátelský zápas v bowlingu. Nebývalý počet studentů, kteří přišli podpořit Českou republiku, mi doslova vyrazil dech, vítězství v zápase bylo jenom třešničkou na dortu. Všem chci ještě jednou poděkovat!
 


Zpráva lektorky Hany Stýblové za říjen 2011

Výuka se během měsíce října relativně ustálila (stabilní jsou počty studentů ve skupinách i jejich rozvrh).  Díky zájmu ze strany studentů začnou sobotní konverzační kluby, a to v horizontu zhruba dvou týdnů. Plánovaná prezentace pro studenty technických oborů by mohla iniciovat vznik skupiny nové. Kinoklub se v letošním roce z časových důvodů zatím nepodařilo otevřít, ale nadále pochopitelně funguje videotéka a knihovna.

Výuky ve všech existujících skupinách se v tomto měsíci účastnili i tři Češi, kteří do Chanty-Mansijsku přijeli na soukromou návštěvu. Jejich přítomnost byla velmi vítaným zpestřením. Studenti si mohli své jazykové dovednosti vyzkoušet prakticky a zároveň se mohli ptát na reálie České republiky, na to, co je zajímá. Setkání bylo podnětné oboustranně, Češi dostávali otázky na tělo, u kterých se zapotili. Schválně, zkuste odpovědět na otázku, na kterou odpovídali přímo v posluchárně bez přípravy: „ Co máte na své zemi nejraději?“.  Společné fandění hokejovému týmu Jugry večer na aréně bylo příjemným vyústěním jejich návštěvy.


Zpráva lektorky Hany Stýblové za září 2011

Činnost lektorátu v roce 2011 začala poněkud s předstihem, protože do Chanty-Mansijsku přijela delegace jihomoravských zástupců ze sféry politické, ekonomické i vzdělávací. Díky přítomnosti tak silného ansámblu se podařilo mnohé. České centrum se nyní konečně usídlilo ve svých vlastních prostorách, které přímo sousedí s učebnou, kde se českému jazyku vyučuje. Především pro studenty je to příjemná změna, o poznání se tak zjednodušila naše komunikace. Představitelé brněnského VUT navázali kontakty s vedením UGU a osobním rozhovorem podpořili studenty Polytechnického institutu v jejich záměru studovat v Brně jak v krátkých časových obdobích (několikaměsíční stáže), tak i v těch dlouhodobých (regulérní studijní programy na některé z fakult VUT). Proběhlo setkání české delegace se studenty, potenciálními uchazeči o stipendium JCMM  a studium v Brně, stejně jako setkání vedení JCMM se studenty, kteří už kolečkem přijímacích procedur úspěšně prošli.  Delegaci se prezentovala univerzita, studentům stipendijní programy a univerzity v Brně (především VUT). Všechny tyto aktivity pochopitelně zviditelní nejen program JCMM a jeho činnost, ale šířeji i Jihomoravský kraj a Českou republiku.

Za zmínku ještě stojí, že knižní fond Českého centra se rozšířil díky daru generálního konzula Miroslava Rameše o desítky knih.  Ještě jednou za to děkujeme.

Co se výuky týče, z minulého roku zůstala jedna skupina studentů, kteří ve studiu pokračují, ostatní čtyři skupiny jsou nové a začátečnické. Předpokládám opadnutí první vlny zájmu v následujících týdnech, poté se rozhodne, jestli výuku zintenzivnit zavedením konverzačního klubu v semestru prvním a specializovaného semináře v semestru druhém, nebo se pokusit nabrat nové studenty. Ideální je pochopitelně spojit obojí, nicméně vzhledem k časovým možnostem studentů to půjde jen stěží. Snad se přece jenom podaří schůdný kompromis najít.

 

 

Centrum Kazaň 

 

Lektor: Martin Horn

mail: mhorn@seznam.cz

tel.: 00420211222877

 

 

 

 

 

České centrum Kazaň

Lektorát se nachází ve městě Kazaň (rusky Казань, tatarsky Qazan), které je hlavním městem Tatarstánu, a zároveň jedním z největších a nejstarších ruských měst. Kazaň je také sídlem Povolžského federálního okruhu a má přibližně 1,2 milionu obyvatel.

České centrum, jehož hlavním cílem je výuka českého jazyka a propagace kultury, bylo otevřeno 2. října 2014. Zázemí Českému centru poskytuje Kazaňská státní federální univerzita. Hlavním cílem českého centra je rozvoj spolupráce mezi kazaňskými a brněnskými univerzitami. České centrum vzniklo na základě úzké spolupráce mezi republikou Tatarstán a Jihomoravským krajem. Cílem je podpora mobility studentů a pedagogů, vytvoření podmínek pro internacionalizaci jihomoravských vysokých škol, příprava dvojitých diplomů, kurzy českého jazyka a propaganda české kultury, zájemci si také mohou výpůjčit české knihy a filmy v nevelké knihovničce. 


Kde nás najdete:

České centrum se nachází přímo v centru města na ulici Tatarstánu 2.

Adresa:

České centrum

Institut filologie a mezikulturní komunikace,

Kazaňská státní federální univerzita,

ul. Tatarstan 2, kab. 225

Kazaň

420 001

420021, г. Казань, ул.Татарстан, 2 (уч. зд. №33)

Подробности:http://kpfu.ru/philology-culture

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на портал КФУ (kpfu.ru)

 

Vkontakte: http://vk.com/club80633267

Kazaňská federální univerzita

Kazaňská federální univerzita je jednou z nejstarších v Rusku, byla založena carem Alexandrem I 17. listopadu 1805. Mimo samotnou Kazaň má univerzita pobočky i v jiných částech Tatarstánu a Ruska. Vlastní také svoji astronomickou observatoř v Abcházii, na Kavkaze. Na kazaňské univerzitě studovala a pracovala řada známých osobností. Zvláště v období druhé světové války byli do Kazaně převezeni významní vědci a učitelé z celé evropské části Ruska. Mezi nejznámější absolventy či pedagogy patří geometrik N. I. Lobačevskij, objevitel rhutenia K. K. Klaus, chemik A. M. Butlerov, matematik I.S. Gromeka, fyzik E.K.Zavojkij, fyzik S.A.Altšuler a mnoho dalších, mj. i Vladimír Lenin či Lev Tolstoj.

V současnosti studuje na univerzitě asi 50 000 studentů. Univerzita je jednou ze sedmi federálních univerzit Ruska, tj. s maximální podporou vědy a výzkumu přímo z ruského rozpočtu, mimo to univerzita je výkladní skříní bohatého Tatarstánu. Univerzita je jednou z nejlépe hodnocených ruských univerzit podle mezinárodních ratingů a dále se rozvíjí.

Odkaz na stránky univerzity: http://kpfu.ru/

Napsali o českém centru

Návštěva brněnských univerzit na KFU - stránky KFU (6.11.2014)

V KFU otevřeli české centrum - stránky KFU (2.10.2014)

Studenti v Kazani budou studovat češtinu - rádio Hlas Ruska (2.10.2014)

Dvoustranné rozhovory - o otevření českého centra - TV reportáž Kazaňské televize (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Moje Kazaň (30.9.2014)

V KFU otevřou české centrum - Tatar inform (30.9.2014)

Na Kazaňské univerzitě otevřou české centrum - Pro Kazaň (30.9.2014)

z návštěvy prezidenta Tatarstánu v ČR - stránky KFU (25.9.2014)

Z DĚNÍ NA LEKTORÁTU:

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA KĚTEN 2018

Jaro letos v Kazani vůbec nebylo. V dubnu zima, spousta sněhu, nepohoda, a pak najednou zlom – teploty téměř letní, příjemné slunečné dny, radost být venku. Květen většinou uteče strašně rychle, což je dáno hlavně tím, že lektor ve druhé polovině měsíce odjíždí. Začátek bývá poklidný, jelikož Rusové opravdu náruživě slaví oba květnové svátky, často odjíždějí mimo město a v tomto období na univerzitu dochází málokdo. I proto bylo možné trochu si užít slunečný začátek měsíce. Zato potom obvykle následují hektické dny. Ústní a písemné zkoušky z češtiny, rozlučkové akce, příprava lektorátu na letní pauzu, administrativa spojená s odjezdem a s přerušením pracovního poměru na univerzitě atd. Pak balení, a než se člověk vzpamatuje, už sedí v letadle, vzpomíná, rekapituluje a přemýšlí o tom, že další zajímavý rok je u konce. Nejinak tomu bylo i letos, odjezdové rozjímání bylo navíc umocněno tím, že se v září do Kazaně pravděpodobně už nevrátím. Zkoušky z češtiny skládalo 36 studentů. Potěšilo mě, že všichni uspěli, snad jim nadšení vydrží i nadále. Doufám, že přes léto všechno nezapomenou a že se s většinou dříve nebo později setkám v Brně, kde budou studovat.

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA DUBEN 2018

Duben se nesl ve znamení přijímacích zkoušek na Masarykovu a Mendelovu univerzitu a letos také poprvé na Fakultu stavební VUT. Bude skvělé, když i v příštích letech poroste počet oborů, na které bude možné vykonat přijímací zkoušku přímo na lektorátu. Letos odborné eseje a testy psalo deset uchazečů, s napětím čekáme, kdo bude přijat a kdo nikoliv.

V hodinách jsme trénovali zejména základní  konverzační témata, rozšiřovali slovní zásobu a opakovali gramatické jevy. Hodiny jsme už tradičně obohacovali četbou textů z České čítanky, Češtiny pro život a dalších knih, četli jsme pohádky a české pověsti.  Zároveň jsme nepřestali systematicky probírat novou látku. Úplní začátečníci dokončili 3. lekci, ve které se naučili hovořit o svém denním programu, a to ve všech časech, takže již umějí popsat, co dělali včera od rána do večera, co dělají každý den a čím se budou zabývat zítra či o víkendu. Naučili se akuzativ osobních zájmen, číslovky 1 – 100 a hodiny. Mírně pokročilí probrali 6. lekci, věnovanou bydlení a návštěvám. Hlavním gramatickým tématem bylo množné číslo, pro ruské studenty dost obtížná záležitost. S pokročilými jsme probrali 12. lekci, ta byla zasvěcena plánování dovolené a cestování. V gramatice jsme se zabývali slovesnými předponami a lokálem singuláru substantiv, adjektiv a zájmen. Na konci měsíce jsme se opět po čase podívali na český film.

 

ZPRÁVA MARTINA HORNA ZA BŘEZEN 2018


V březnu jsme společně se studenty oslavili MDŽ a české Velikonoce (ty pravoslavné budou o týden později, tedy v dubnu).

Blíží se také dubnové termíny přijímacích zkoušek zde na lektorátu, k čemuž se někteří studenti staví velmi zodpovědně a připravují se. Jsou však i tací, kteří tomu nechávají volný průběh a čekají, že to nějak dopadne.

Studenti v březnu podávali přihlášky ke studiu na brněnských univerzitách, případně žádosti o prominutí přijímacích zkoušek. Mnozí uchazeči již mají diplom a postupně zahajují proces nostrifikace.

Samozřejmě též probíhala intenzivní výuka češtiny. Úplní začátečníci dokončili 2. lekci, naučili se stručně pohovořit o sobě a o své rodině. Pokud jde o gramatiku, probírali jsme skloňování substantiv a adjektiv (akuzativ a lokál), dále přivlastňovacích zájmen (akuzativ) a naučili jsme se časovat slovesa. Mírně pokročilí probrali 5. lekci, věnovanou cestování a Praze. Tato lekce je velmi obsáhlá a studenti se naučili mnoho nového, o čemž svědčí výčet témat: číslovky 100-1000, předložky pojící se s genitivem a akuzativem, neurčitá a záporná zájmena a příslovce, vidové dvojice sloves atd. Studenti se už umí zeptat na cestu a naopak podrobně popsat cestu někomu jinému. S pokročilými jsme udělali 11. lekci, studenti se naučili vše o poště, posílání pohledů, dopisů, balíků, vyplňování formulářů, psaní adres apod. V gramatice jsme se zabývali instrumentálem osobních zájmen, imperativem a vokativem.