O projektu

Oceňujeme nejlepší doktorské studenty!

Hlásíš se na doktorské studium na brněnské univerzitě?

Jsou technické nebo přírodní vědy smyslem tvého života?

Máš v hlavě inovativní a zajímavý vědecký projekt?

Věříš tomu, že svou prací ovlivníš svůj obor?

 

Staň se Brno Ph.D. Talentem 2018

a získej stipendium 100 000 Kč po dobu 3 let!

 

Soutěž je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. O stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční doktorandi  přírodovědných nebo technických studijních oborů.

Zisk finančního příspěvku je hlavním benefitem projektu. Pro studenta znamená pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí. Tím dáváme stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, tedy budování své profesní budoucnosti. Smyslem podpory právě talentovaných doktorských studntů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorandy ve vyspělých státech EU. Chceme, aby se studenti během nemuseli rozhodovat, zda ve studiu vůbec pokračovat a kde. 

Důvodem podpory vzdělanosti právě v přírodovědných a technických oborech je ucelená snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v JMK. 

Soutěž je otevřená a její pravidla nestanoví žádné kvóty příjemců pro partnerské univerzity, fakulty ani ústavy, jejichž studentům je soutěž určena.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno. Projekt je součástí Regionální inovační strategie.

Počet stipendistů, kteří získají doplňkové studium a možnost účastnit se série aktivit podporující profesní a kariérní růst, závisí na výši dotace.

Podmínky pro účast v soutěži:

 • prezenční studium na partnerské univerzitě (MU, MENDELU, VFU, VUT)
 • zahájení studia v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr v prvním roce doktorského studia
 • studium technického nebo přírodovědného oboru
 • věk uchazeče v době registrace do souteže je maximálně 32 let

Důležité! Jako uchazeč musíte podmínky pro registraci splnit v podzimním semestru daného roku

Ideální uchazeč?

 • zapálený do oboru svého výzkumu (už jsi četl nový Nature?), pracovitý (promiň, dnes musím spát v labu), kreativní (nejde to jinak?)
 • vykazuje vynikající výsledky ve studiu a v odborných soutěžích (Celostátní SOČ, Neuron pro mladé vědce, soutěž Odysseus...)
 • aktivně se zapojuje do vědeckých projektů
 • skvěle se orientuje v aktuálním dění v oboru svého výzkumu
 • umí srozumitelně a přesvědčivě prezentovat své myšlenky, vize a záměry a to i v angličtině

Uchazeči se do soutěže registrují tady na webových stránkách od 3. do 16. září 2018. Přihlášky sestávají z životopisu uchazeče, popisu vědeckého projektu a seznámení se školitelem a zázemím řešení projektu.

Soutěž má tři kola:

 1. formální kontrola přihlášek
 2. odborné hodnocení přihlášek mezinárodními odbornými komisaři
 3. osobní prezentace finalistů před multioborovou odbornou komisí 

Termíny jednotlivých kol najdete v harmonogramu soutěže.

 

 

 

Jana Musilová

Telefon: +420 724 919 622

E-mail: jana.musilova(at)jcmm.cz