O projektu

Staň se Brno Ph.D. Talentem

 

Uvažuješ o doktorském studiu na brněnské univerzitě?

Jsou technické nebo přírodní vědy smyslem tvého života?

Máš v hlavě zajímavý a inovativní vědecký projekt?

Soutěž o stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let je právě pro tebe.

 

Soutěž je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit, o stipendium se mohou ucházet čeští i zahraniční studenti.Soutěž je otevřená a její pravidla nestanoví žádné kvóty příjemců pro partnerské univerzity, fakulty ani ústavy, jejichž studentům je soutěž určena.

Finanční příspěvek by měl mít pro stipendistu pozitivní efekt v eliminaci starostí o zajištění každodenního živobytí, a tím pádem dává stipendistovi prostor plně se věnovat doktorskému studiu a vědecké práci, tedy budování své profesní budoucnosti.

Důvodem podpory právě talentovaných doktorských studentů je prokázané nízké finanční ohodnocení v porovnání s doktorskými studenty ve vyspělých státech EU, což ovlivňuje jejich rozhodování o samotném pokračování ve studiu, ale také o změně místa působení během studia i po něm.

Cílem je také snaha o vytvoření vhodného místa pro rozvoj znalostní ekonomiky v souladu s vysokou koncentrací firemních vývojových center a veřejných výzkumných institucí v Jihomoravském kraji.

Dotaci poskytuje Statutární město Brno a projekt je součástí Regionální inovační strategie.

Uchazeč musí splňovat:

 • prezenčně studovat na partnerské univerzitě
 • zahajovat v podzimním semestru 1. nebo 2. semestr v prvním roce doktorského studia
 • studovat technický nebo přírodovědný obor
 • být v době registrace ve věku do 32 let

Důležité: Jako uchazeč musíte podmínky pro registraci splnit v podzimním semestru daného roku. Jinak se bohužel soutěže zúčastnit nemůžete.

Schopnosti uchazeče:

 • pracovitost, motivace, kreativita
 • zvládá studium rychleji než průměrný student
 • vykazuje vynikající výsledky ve studiu a v odborných soutěžích
 • aktivně se zapojuje do vědeckých projektů
 • umí srozumitelně prezentovat své myšlenky a záměry

Uchazeči se do soutěže registrují na webových stránkách dle harmonogramu soutěže.

Soutěž má tři kola:

 1. formální kontrola přihlášek
 2. odborné hodnocení přihlášek mezinárodními odbornými komisaři
 3. osobní prezentace finalistů před multioborovou odbornou komisí 

 

Chceš-li se dozvědět o soutěži více, podívej se SEM, další informace najdeš v Brno Ph.D. Talent 2017 in a Nutshell ZDE a v PŘÍRUČCE PRO ŽADATELE.

Počet stipendistů závisí na výši dotace. V roce 2017 je podpořeno 25 stipendistů + 10 finalistů získává ocenění "Brno Ph.D. Talent Finalist".

Pro stipendisty a finalisty máme připravenu sérii aktivit zaměřenou na kariérní rozvoj.

 

Po vyhlášení soutěže a zpřístupnění registrace dle harmonogramu soutěže se uchazeči registrují na webových stránkách.

Přečtěte si o přihlášce více.

Zadáním registračních údajů si uchazeč vytvoří vlastní účet, do kterého vloží přihlášku v elektronické podobě.

Přihláška je tvořena odborným životopisem uchazeče, popisem vědeckého projektu a definicí týmu a odborného zázemí, které bude k řešení projektu využito.


Seminář pro žadatele

V úterý 29. srpna 2017 proběhl Seminář pro žadatele o Brno Ph.D. Talent 2017. Nabídl žadatelům bližší informace, jak co nejlépe napsat přihlášku do soutěže. Své zkušenosti ze psaní žádosti sdílela i jedna z podpořených stipendistek. 
Prezentace je ke stažení ZDE. Prezentace stipendistky programu včetně její zkušenosti se psaním žádosti je ke stažení ZDE.


Vyhlášení podmínek soutěže: červen 2018 1.6.2018 - 30.6.2018


Seminář pro žadatele: srpen 2018 1.8.2018 - 31.8.2018


Registrace do soutěže: září 2018 1.9.2018 - 30.9.2018


Vyhodnocení přihlášek: září-listopad 2018 1.9.2018 - 30.11.2018


Prezentace finalistů: prosinec 2018 1.12.2018 - 31.12.2018


Vyhlášení výsledků: prosinec 2018 1.12.2018 - 31.12.2018

Brno Ph.D Talent 2017

Brno Ph.D Talent 2016

Brno Ph.D Talent 2015

Brno Ph.D Talent 2014

Brno Ph.D Talent 2011

Brno Ph.D Talent 2010

Brno Ph.D Talent 2009

Donátor akce:

Partnerské univerzity: 

Na aktivitách podporujících profesní růst stipendistů a finalistů spolupracují:

Jana Musilová

Telefon: +420 724 919 622

E-mail: jana.musilova(at)jcmm.cz